ing H.H.M. (Henny) Miltenburg | hmiltenburg@aspectibus.nl | 055-3561722 | 06-51668875

Advies aan een bouwspecificatiedeskundige en bestekschrijver/bestekdeskundige 

***”Meesterschap is vakmanschap”***

Inleiding

Bij Aspectibus bestaat de mogelijkheid om advies aan een bouwspecificatiedeskundige en bestekschrijver/bestekdeskundige te geven. Onder meer bij het snel en efficiënt (laten) opstellen van het contract namens de opdrachtgever/principaal. Daarbij wordt specifiek gekeken naar de mogelijkheden die de markt hierbij aanbiedt, in relatie tot onder meer de risico’s en verantwoordelijken.

Doelgroep

Advies aan een bouwspecificatiedeskundige en bestekschrijver/bestekdeskundige is bestemd voor:

 • bestekschijvers;
 • bouwspecificatiedeskundigen
 • bestekdeskundigen;
 • iedereen die vanuit het perspectief van de bouwspecificatiedeskundige en bestekschrijver/bestekdeskundige, in de ruimste zin van het woord, in het bouwproces te maken heeft met contracten in de burger- en utiliteitsbouw (B&U)-sector.
Doel en inhoud

Het doel en inhoud van advies aan een bouwspecificatiedeskundige en bestekschrijver/bestekdeskundige is:

 • het opstellen van een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP);
 • het ondersteunen bij permanente beroepsontwikkeling (PBO);
 • het helpen opstellen en beheren van een bureau- of moederbestek;
 • het controleren van een bureau- of moederbestek;
 • bekijken welke hulpinformatie (referentie teksten) de markt aanreikt;
 • ondersteuning bij een geschil met de opdrachtgever van het bestek;
 • hulp bij het opzetten van een eigen bureau;
 • attenderen op belangenverenigingen (BNB, vakbond);
 • hulp bij uitbesteden om pieken op te vangen;
 • ondersteuning bij verandering van baan.
Werkwijze

Advies aan een bouwspecificatiedeskundige en bestekschrijver/bestekdeskundige bestaat uit een aantal gesprekken. In het eerste gesprek worden onder meer het doel, de werkwijze, de spelregels, de kosten en het procedureverloop nader uiteengezet. Ter afronding komt er een eindgesprek waarin het resultaat wordt besproken.

Afsluiting

Na afloop van het advies aan de bouwspecificatiedeskundige en bestekschrijver/bestekdeskundige wordt een digitaal exemplaar van het advies, per e-mail, verstrekt.

Adviseur

Duur

De duur van advies aan een bestekschrijver en bouwspecificatie- en bestekdeskundige is er op gericht om snel en efficiënt tot een gedegen advies te komen.

Openingstijden

Advies aan een bouwspecificatiedeskundige en bestekschrijver en bouwspecificatie- en bestekdeskundige zal plaatsvinden op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur.

Kosten

Voor advies aan een bouwspecificatiedeskundige en bestekschrijver/bestekdeskundige vraagt Aspectibus een vergoeding van € 111,-- per uur (prijsstelling 2020), excl. BTW. Hier zijn alle kosten bij inbegrepen.

 Niet inbegrepen zijn:

 •  de kosten voor de eventuele extra inzet van deskundigen.

Op advies aan een bouwspecificatiedeskundige en bestekschrijver/bestekdeskundige zijn de "Algemene Voorwaarden Aspectibus" van toepassing.

Korting

Naast een algemene staffelkorting is er een specifieke BNB-kortingsactie van 20%. Kortingen mogen worden gecombineerd.

Offerte

Een overeenkomst voor advies aan een bestekschrijver en bouwspecificatie- en bestekdeskundige komt tot stand op basis van een geheel kosteloos en vrijblijvend offerte traject.

Behandeling 

Behandeling van een aanvraag gebeurt in volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Meer informatie

Meer informatie over de cursussen en dienstverleningen is verkrijgbaar bij Aspectibus, hmiltenburg@aspectibus.nl telefoon 0651668875. Op de website www.aspectibus.nl is tevens de meest actuele informatie over het cursus- en dienstverleningsaanbod beschikbaar. 

 

Opbellen
Info