ing. H.H.M. (Henny)  Miltenburg       
hmiltenburg@aspectibus.nl  06-51668875

Advies aan een opdrachtgever/principaal


Bij Aspectibus bestaat de mogelijkheid om advies aan een opdrachtgever/principaal te geven. Ondermeer bij het strategisch, tactisch en operationeel inkopen van bijvoorbeeld een huisvestingsbehoefte. Daarbij wordt specifiek gekeken naar de mogelijke samenwerkingsvormen (bouworganisatievorm) en bijbehorende contractvormen, in relatie tot ondermeer de risico’s en verantwoordelijken van de opdrachtgever/principaal.

Lees meer


 

Opbellen
Info