ing H.H.M. (Henny) Miltenburg | hmiltenburg@aspectibus.nl | 055-3561722 | 06-51668875

Advies aan een architect/adviseur

*”Je sterke punten zijn niet de dingen waar je goed in bent (M. Buckingham)”*

Inleiding

Bij Aspectibus bestaat de mogelijkheid om advies aan een architect/adviseur te geven. Ondermeer bij het snel en efficiënt (laten) opstellen van het contract namens de opdrachtgever/principaal. Daarbij wordt specifiek gekeken naar de mogelijkheden die de markt hierbij aanbiedt, in relatie tot ondermeer de risico’s en verantwoordelijken van de architect/adviseur.

Doelgroep

Advies aan een architect/adviseur is bestemd voor:

 • architecten;
 • adviseurs;
 • iedereen die vanuit het perspectief van de architect/adviseur, in de ruimste zin van het woord, in het bouwproces te maken heeft met contracten in de burger- en utiliteitsbouw (B&U)-sector.

Doel en inhoud

Het doel en inhoud van advies aan een architect/adviseur is: 

 • het benoemen van de contractvormen;
 • het bepalen van de inhoud van de (toekomstige) contracten;
 • het ondersteunen bij het opstellen van het contract namens de opdrachtgever/principaal;
 • zelf doen of uitbesteden;
 • het bijhouden van een bureau- of moederbestek;
 • het selecteren en contracteren van een externe contractschrijver;
 • bekijken welke hulpinformatie (referentie teksten) de markt aanreikt
 • het aanbesteden en contracteren;
 • het managen van de contracten tijdens de uitvoering en de gebruiksfase.

Werkwijze

Advies aan een architect/adviseur bestaat uit een aantal gesprekken. In het 1e gesprek worden ondermeer het doel, de werkwijze, de spelregels, de kosten en het procedureverloop nader uiteengezet. Ter afronding komt er een eindgesprek waarin het resultaat wordt besproken. 

Afsluiting

Na afloop van het advies aan een architect/adviseur wordt een digitaal exemplaar van het advies, per e-mail, verstrekt.

Adviseur

Duur

De duur van advies aan een architect/adviseur is er op gericht om snel en efficiënt tot een gedegen advies te komen.

Openingstijden

Advies aan een architect/adviseur zal plaatsvinden op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur.

Kosten

Voor advies aan een architect/adviseur vraagt Aspectibus een vergoeding van € 111,-- per uur (prijsstelling 2020), excl. BTW. Hier zijn alle kosten bij inbegrepen.

Niet inbegrepen zijn:

 • de kosten voor de eventuele extra inzet van deskundigen.

Op advies aan een architect/adviseur zijn de "Algemene Voorwaarden Aspectibus" van toepassing.

Offerte

Een overeenkomst voor advies aan een architect/adviseur komt tot stand op basis van een geheel kosteloos en vrijblijvend offerte traject.

Behandeling

Behandeling van een aanvraag gebeurt in volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Meer informatie

Meer informatie over de cursussen en dienstverleningen is verkrijgbaar bij Aspectibus, hmiltenburg@aspectibus.nl telefoon 0651668875. Op de website www.aspectibus.nl is tevens de meest actuele informatie over het cursus- en dienstverleningsaanbod beschikbaar. 


Opbellen
Info