ing H.H.M. (Henny) Miltenburg | hmiltenburg@aspectibus.nl | 055-3561722 | 06-51668875

Advies aan een fabrikant/leverancier 

****”Voor handel met kennis!”****

Inleiding

Bij Aspectibus bestaat de mogelijkheid om advies aan een fabrikant/leverancier te geven. Ondermeer over het aangaan en de uitleg van het (toekomstige) contract. Daarbij wordt specifiek gekeken de contractvorm, in relatie tot ondermeer de risico’s en verantwoordelijken van de fabrikant/leverancier.

 

Doelgroep

Advies aan een fabrikant/leverancier is bestemd voor:

  • fabrikanten (producten/importeurs) van bouwstoffen;
  • Leveranciers (toeleveranciers/distributeurs) van bouwstoffen;
  • iedereen die vanuit het perspectief van de fabrikant/leverancier, in de ruimste zin van het woord, in het bouwproces te maken heeft met contracten in de burger- en utiliteitsbouw (B&U)-sector.

 

Doel en inhoud

Het doel en inhoud van advies aan een fabrikant/leverancier is:

  • het ondersteunen bij een offerteverzoek;
  • de (pre)contractuele waarschuwingsverplichting;
  • vermelding in een bouwcontract zoals een bestek;
  • o.g. (of gelijkwaardig), alternatief, variant, of daarmee overeenstemmend;
  • certificering versus CE-markering;
  • (Europese) wet- en regelingen aangaande het importeren en verhandelen van bouwstoffen.

Werkwijze

Advies aan een fabrikant/leverancier bestaat uit een aantal gesprekken. In het 1e gesprek worden onder meer het doel, de werkwijze, de spelregels, de kosten en het procedureverloop nader uiteengezet. Ter afronding komt er een eindgesprek waarin het resultaat wordt besproken.

Afsluiting

Na afloop van het advies aan een fabrikant/leverancier wordt een digitaal exemplaar van het advies, per e-mail, verstrekt.

Adviseur

Duur

De duur van advies aan een fabrikant/leverancier is er op gericht om snel en efficiënt tot een gedegen advies te komen.

Openingstijden

Advies aan een fabrikant/leverancier zal plaatsvinden op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur. 

Kosten

Voor advies aan een fabrikant/leverancier vraagt Aspectibus een vergoeding van € 117,-- per uur (prijsstelling 2022), excl. BTW. Hier zijn alle kosten bij inbegrepen.

Niet inbegrepen zijn: 

  • de kosten voor de eventuele extra inzet van deskundigen.

Op advies aan een fabrikant/leverancier zijn de "Algemene Voorwaarden Aspectibus" van toepassing.

Korting

Naast een algemene staffelkorting is er een specifieke BNB-kortingsactie van 20%. Kortingen mogen worden gecombineerd.

Offerte

Een overeenkomst voor advies aan een fabrikant/leverancier komt tot stand op basis van een geheel kosteloos en vrijblijvend offerte traject.

Behandeling

Behandeling van een aanvraag gebeurt in volgorde van binnenkomst van de aanvragen 

 

Meer informatie


Meer informatie over de cursussen en dienstverleningen is verkrijgbaar bij Aspectibus,
hmiltenburg@aspectibus.nl telefoon 0651668875. Op de website www.aspectibus.nl is tevens de meest actuele informatie over het cursus- en dienstverleningsaanbod beschikbaar. 

Opbellen
Info