ing H.H.M. (Henny) Miltenburg | hmiltenburg@aspectibus.nl | 055-3561722 | 06-51668875

Advies aan een onderaannemer/ZZP-er

*”Worden weggegooid als een uitgeknepen citroen?”*

Inleiding

Bij Aspectibus bestaat de mogelijkheid om advies aan een onderaannemer/ZZP-er te geven. Ondermeer over het aangaan en de uitleg van het (toekomstige) contract. Daarbij wordt specifiek gekeken de contractvorm, in relatie tot ondermeer de risico’s en verantwoordelijken van de onderaannemer/ZZP-er.

Doelgroep

Advies aan een onderaannemer/ZZP-er is bestemd voor:

 • onderaannemers;
 • ZZP-ers;
 • iedereen die vanuit het perspectief van de onderaannemer/ZZP-er, in de ruimste zin van het woord, in het bouwproces te maken heeft met contracten in de burger- en utiliteitsbouw (B&U)-sector.

Doel en inhoud

Het doel en inhoud van advies aan een onderaannemer/ZZP-er is:

 • het ondersteunen bij het offerteverzoek;
 • de (pre)contractuele waarschuwingsverplichting;
 • het bepalen van de gevolgen van de gekozen samenwerkingsvorm (bouworganisatievorm);
 • het duiden van de contractvorm(en), bijvoorbeeld het (richtlijnen)bestek;
 • het controleren van de inhoud van het (toekomstige) contract op onevenwichtige (contract)voorwaarden;
 • het offreren en contracteren;
 • het managen van het contract;
 • coördinatie;
 • meer en minderwerk, bijbetaling en vergoeding;
 • kostenverhogende omstandigheden;
 • o.g. (of gelijkwaardig), alternatief, variant, of daarmee overeenstemmend.

Werkwijze

Advies aan een onderaannemer/ZZP-er bestaat uit een aantal gesprekken. In het 1e gesprek worden ondermeer het doel, de werkwijze, de spelregels, de kosten en het procedureverloop nader uiteengezet. Ter afronding komt er een eindgesprek waarin het resultaat wordt besproken.

Afsluiting

Na afloop van het advies aan een onderaannemer/ZZP-er wordt een digitaal exemplaar van het advies, per e-mail, verstrekt.

Adviseur

Duur

De duur van advies aan een onderaannemer/ZZP-er is er op gericht om snel en efficiënt tot een gedegen advies te komen.

Openingstijden

Advies aan een onderaannemer/ZZP-er zal plaatsvinden op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur.

 

Kosten

Voor advies aan een onderaannemer/ZZP-er vraagt Aspectibus een vergoeding van € 111,-- per uur (prijsstelling 2020), excl. BTW. Hier zijn alle kosten bij inbegrepen.

Niet inbegrepen zijn:

 • de kosten voor de eventuele extra inzet van deskundigen.

Op advies aan een onderaannemer/ZZP-er zijn de "Algemene Voorwaarden Aspectibus" van toepassing.

 Korting

Naast een algemene staffelkorting is er een specifieke BNB-kortingsactie van 20%. Kortingen mogen worden gecombineerd.

Offerte

Een overeenkomst voor advies aan een onderaannemer/ZZP-er komt tot stand op basis van een geheel kosteloos en vrijblijvend offerte traject.

Behandeling

Behandeling van een aanvraag gebeurt in volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Meer informatie

Meer informatie over de cursussen en dienstverleningen is verkrijgbaar bij Aspectibus, hmiltenburg@aspectibus.nl telefoon 0651668875. Op de website www.aspectibus.nl is tevens de meest actuele informatie over het cursus- en dienstverleningsaanbod beschikbaar. 

 

Opbellen
Info