ing H.H.M. (Henny) Miltenburg | hmiltenburg@aspectibus.nl | 06-51668875

Advies aan een opdrachtgever/principaal

***”Een goed begin is het halve werk”***

Inleiding

Bij Aspectibus bestaat de mogelijkheid om advies aan een opdrachtgever/principaal te geven. Ondermeer bij het strategisch, tactisch en operationeel inkopen van bijvoorbeeld een huisvestingsbehoefte. Daarbij wordt specifiek gekeken naar de mogelijke samenwerkingsvormen (bouworganisatievorm) en bijbehorende contractvormen, in relatie tot ondermeer de risico’s en verantwoordelijken van de opdrachtgever/principaal.

Doelgroep

Advies aan een opdrachtgever/principaal is bestemd voor:

  • de opdrachtgevende overheid;
  • woningcorporaties en projectontwikkelaars;
  • iedereen die vanuit het perspectief van de opdrachtgever/principaal, in de ruimste zin van het woord, in het bouwproces te maken heeft met contracten in de burger- en utiliteitsbouw (B&U)-sector.

Doel en inhoud

Het doel en inhoud van advies aan een opdrachtgever/principaal is: 

  • het ondersteunen bij de inkoopstrategie;
  • het bepalen van de samenwerkingsvorm (bouworganisatievorm);
  • het benoemen van de contractvormen;
  • het bepalen van de inhoud van de (toekomstige) contracten;
  • het aanbesteden en contracteren;
  • het managen van de contracten. 

Werkwijze

Advies aan een opdrachtgever/principaal bestaat uit een aantal gesprekken. In het 1e gesprek worden ondermeer het doel, de werkwijze, de spelregels, de kosten en het procedureverloop nader uiteengezet. Ter afronding komt er een eindgesprek waarin het resultaat wordt besproken.

Afsluiting

Na afloop van het advies aan een opdrachtgever/principaal wordt een digitaal exemplaar van het advies, per e-mail, verstrekt.

Adviseur

Duur

De duur van advies aan een opdrachtgever/principaal is er op gericht om snel en efficiënt tot een gedegen advies te komen.

Openingstijden

Advies aan een opdrachtgever/principaal zal plaatsvinden op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur.

Kosten

 Voor advies aan een opdrachtgever/principaal vraagt Aspectibus een vergoeding van € 111,-- per uur (prijsstelling 2020), excl. BTW. Hier zijn alle kosten bij inbegrepen. 

Niet inbegrepen zijn:

  • de kosten voor de eventuele extra inzet van deskundigen.

Op advies aan een opdrachtgever/principaal zijn de "Algemene Voorwaarden Aspectibus" van toepassing.

Korting

Naast een algemene staffelkorting is er een specifieke BNB-kortingsactie van 20%. Kortingen mogen worden gecombineerd.

Offerte

Een overeenkomst voor advies aan een opdrachtgever/principaal komt tot stand op basis van een geheel kosteloos en vrijblijvend offerte traject.

Behandeling

Behandeling van een aanvraag gebeurt in volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Meer informatie


Meer informatie over de cursussen en dienstverleningen is verkrijgbaar bij Aspectibus,
hmiltenburg@aspectibus.nl telefoon 0651668875. Op de website www.aspectibus.nl is tevens de meest actuele informatie over het cursus- en dienstverleningsaanbod beschikbaar. 

Opbellen
Info