ing H.H.M. (Henny) Miltenburg | hmiltenburg@aspectibus.nl | 055-3561722 | 06-51668875

Controle bestekboek

Bij Aspectibus bestaat de mogelijkheid om een bestekboek, of een onderdeel daarvan, gebaseerd op de STABU-besteksystematiek, inhoudelijk te laten beoordelen. Hierbij kan het gaan om zowel een bestekboek van een bureau-, referentie- of moederbestek als om een projectbestek.

Lees meer

 

 

Opbellen
Info