ing H.H.M. (Henny) Miltenburg | hmiltenburg@aspectibus.nl | 06-51668875

Cursusaanbod

(geplande en incompany)

Dagcursussen

Actualiteit in wet- en regelgeving in de B&U-sector

Beginselen van het Faillissementsrecht en Vennootschaps- en ondernemingsrecht

CE-markering en de Europese Verordening Bouwproducten basis

CE-markering en de Europese Verordening Bouwproducten voor bestekschrijvers 

Functioneel specificeren in de bouw PM

Garanties in de bouw

Meer en minderwerk' en 'OG (Of Gelijkwaardig)

Aanbestedingswet 2012, de Gids proportionaliteit en het Aanbestedingsreglement (ARW 2012)

Nieuwe samenwerkingsverbanden in de bouw

STABU Bestekken lezen

STABU-bestekssystematiek

UAV 2012, Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en technische installatiewerken 2012

UAV-GC 2005, Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen 2005

Verzekeringen in de bouw

Dagdeelcursussen

Aansprakelijkheid in de bouw

Actualiteiten aanpak leegstand en flexibel gebruik 

Actualiteiten in de veranderende zorgmarkt

AVA 2013, Algemene Voorwaarden voor Aanneming van Werk 2013

Beginselen van het faillissementsrecht

CE-markering en de Europese Verordening Bouwproducten voor fabrikanten

Design for All, van theorie tot bestek 

Meer en minderwerk

OG (Of Gelijkwaardig)

Vennootschaps- en ondernemingsrecht

Meerdaagse cursussen

Contractbeheersing bij UAV-gc contracten

Dé (rol van) standaardvoorwaarden (UAV 2012 etc.) bij aanneming van werk in de B&U-sector

Opfriscursus Bestekschrijver woning- en utiliteitsbouw

Functioneel specificeren in de B&U-sector

Opleidingen

Bestekschrijver woning- en utiliteitsbouw

Directievoering in de B&U-sector (UAV 2012/bestek), voorheen Directievoering UAV 2012/STABU-bestek

Leergang

Leergang bouwcontractdeskundige B&U (nieuw voor seizoen 2021-2022)

Incompany

Bedrijfsgericht

Bedrijfsgerichte cursus Effectieve communicatie in de bouw

Opbellen
Info