ing H.H.M. (Henny) Miltenburg | hmiltenburg@aspectibus.nl | 055-3561722 | 06-51668875

Cursus (ochtend en/of middag en/of avond)

‘Bedrijfsgericht’

Inleiding

Alle geplande cursussen zijn in beginsel ook compleet af te stemmen op de wensen van uw organisatie. De vraag naar bedrijfsgerichte cursussen is groeiende. Het voordeel voor uw bedrijf is dat de cursus geheel naar uw wens afgestemd kan worden. Dit zowel in tijd, locatie maar ook in inhoud. Kortom: maatwerk. Uiteraard worden er vooraf duidelijke afspraken gemaakt over de inhoud van de bedrijfsgerichte cursus. Voordeel voor u is dat direct op de essentiële onderdelen ingegaan kan worden, bijvoorbeeld alleen een "bouwkundige" of "juridische" cursus of alleen een "werktuigbouwkundig en/of elektrotechnisch georiënteerde" cursus. Ook kan worden afgestemd op het kennisniveau van de cursisten.

Doelgroep

De bedrijfsgerichte cursus is bestemd voor:

 • architecten- en ingenieursbureaus;
 • de opdrachtgevende overheid;
 • woningcorporaties en  projectontwikkelaars;
 • aannemers- en installatiebedrijven;
 • leveranciers en producenten van bouwstoffen;
 • systeemhuizen die bestekssoftware leveren;
 • iedereen die, in de ruimste zin van het woord, in het bouwproces te maken heeft met bestekken in de burger- en utiliteitsbouw (B&U)-sector.

Toelatingsvoorwaarden

Deelnemers dienen minimaal te beschikken over MBO werk- en denkniveau in de woning- en utiliteitsbouwsector en over enige mate van praktijkkennis. Een “goede” beheersing van de Nederlandse taal is vereist.

Leerdoel

Na het bijwonen van de bedrijfsgerichte cursus wordt de cursist geacht:

 • in overleg met u te bepalen.

Studielast

Naast de aanwezigheid van de cursist bij de lesdag, behoeft men in beginsel geen rekening te houden met zelfstudie.

Cursusmateriaal

De cursisten krijgen een digitale syllabus met daarin “opgenomen” ondermeer de presentatie van de docent(en). In de syllabus zal, naast naslagmateriaal, tevens literatuur- en websitelijsten e.d. “opgenomen” zijn. Dit alles kan na afloop van de cursus uitstekend dienst doen als naslagwerk.

Werkwijze

Bij de bedrijfsgerichte cursus wordt hoofdzakelijk frontaal lesgegeven. Het bedienen van de "computer" tijdens de lesdag(en) is niet aan de orde. Inbreng vanuit de eigen praktijk van de cursisten staat centraal. Vooraf gestelde vragen worden klassikaal  besproken. Deze bedrijfsgerichte cursus is er op gericht het geleerde in de dagelijkse praktijk toe te kunnen passen. Met name juridische zaken zullen worden geoefend door middel van een aantal casussen. De lesblokken bestaan uit een afwisselend programma van theorieoverdracht met behandeling van praktijkvoorbeelden.

Afsluiting

Deelnemers die een bedrijfsgerichte  cursus hebben bijgewoond, ontvangen na afloop (op aanvraag) een certificaat. De bedrijfsgerichte cursus of wordt geëvalueerd (op aanvraag) doordat aan de cursist zal worden gevraagd een evaluatieformulier in te vullen.

Programma/inhoud

 • in overleg met u te bepalen.

Docenten

De docent(en) die aan een bedrijfsgerichte cursus verbonden zijn, hebben een brede kennis van hun specifieke vakgebied. Dagelijks worden zij geconfronteerd met het in de cursus behandelde.

De basisdocent is:

Eventueel extra in te zetten docenten zijn:

 • ing. A.W.A. (André) van den Engel, bouwkundig;
 • mr. A.M. (Anouk) Scharff, juridisch;
 • drs. B.P.L.M. (Berry) den Brinker,directeur Stichting SILVUR;
 • mr. B.E. (Bettina) Hertstein, juridisch;
 • Mw. C. (Caroline) Vial-Elderhorst, specialist bouwverzekeringen;
 • mr. E.W.J. (Edwin) van Dijk, juridisch;
 • ing. H.P. (Harm) Verster, bouwkundig/certificering;
 • H.J. (Henk) de Haan, bouwkundig;
 • ir. J.W.A. (Jan) van Soeren, adviseur Stichting SILVUR;
 • ing. J. (Joop) Louman, constructies;
 • ing. J.C. (Joop) van Kuijen, aanbestedingsspecialist;
 • mr. K.J.T. (Karel) Boersma, juridisch;
 • ing. C.A.M. (Kees) Arkesteijn, werktuigbouwkundig/ISSO;
 • L.J. (Leen) Versloot, bouwkundig;
 • mr. L. (Linda) Wonnink, juridisch;
 • prof. mr. dr. M.A.B. (Monika) Chao-Duivis, directeur van het Instituut voor Bouwrecht;
 • N. (Nico) van Nus, specialist bouwverzekeringen;
 • mr. D.P. (Pieter) de Vries, juridisch;
 • mr. W.J.M (Pim) Herber, bouwrechtjurist;
 • R. (Richard) van den Berg, elektrotechniek;
 • ing. R.G. (Ron) van der Kroef, projectleiding, directievoerder UAV;
 • ir. S.B. (Sam) Zonneveld, bouwkostendeskundige;
 • mr. S.C.L. (Senta) Groosman, juridisch;
 • mr. S. (Serge) Schuurman, juridisch;
 • Teus Schimmel, bestekdeskundige en voorzitter BNB;
 • ing. T. (Theo) Staats, zorgvastgoed, onderzoek, advies en review.
 • ing. A.J. (Ton) Roelofs, bouwmanagement;
 • drs. W. (Wilma) Visser, bestekdeskundige;
 • etc.

Begeleider cursisten en docent(en)

Groepsgrootte

Elke groep bestaat in beginsel uit maximaal 10 deelnemers.

Duur

Een bedrijfsgerichte cursus duurt één of meerdere lesdagen. Een lesdag is verdeeld in drie dagdelen bestaande uit twee lesblokken elk van 90 minuten en duurt van 09.45 tot 12.55 uur (ochtend), van 13.40 tot 16.50 uur (middag) en van 17.35 tot 20.45 uur (avond) met de nodige koffie- en theepauzes. Tussen 12.55 en 13.40 uur is de lunch en tussen 16.50 en 17.35 is het diner gepland.

Plaats en data

Een bedrijfsgerichte cursus wordt gehouden bij u of, indien gewenst, in het BusinessCenter Prins, locatie Prins Willem-Alexanderlaan 705 te Apeldoorn.

De lesdata zijn:

 • in overleg met u te bepalen.

Cursuskosten

De kosten voor een bedrijfsgerichte cursus zijn € 1.339,-- (prijsstelling 2020) per dagdeel, excl. BTW. Hier zijn de audiovisuele apparatuur in de vorm van een netbook/laptop en beamer, reiskosten, cursusmateriaal en de uitgebreide voorbereiding bij inbegrepen.

Niet inbegrepen zijn

 • de kosten voor de eventuele extra inzet van een gastdocent.

Door u te verzorgen

 • koffie, thee, water, lunch/diner (ook voor de docent(en));
 • de benodigde cursusruimte voorzien van elektra en een projectiescherm (wand) en als extra eventueel een flip-over;
 • een ordentelijke, gratis parkeerplaats in de nabijheid van de cursusruimte.

Op een bedrijfsgerichte cursus zijn de "Algemene Voorwaarden Aspectibus" van toepassing.

Offerte

Een overeenkomst voor een bedrijfsgerichte cursus komt tot stand op basis van een geheel kosteloos en vrijblijvend offerte traject.

Vervolg(cursus) mogelijkheden

Er zijn diverse vervolgcursus mogelijkheden. Het complete overzicht staat op de website www.aspectibus.nl.  In overleg kan wederom hieruit een bedrijfsgerichte cursus worden samengesteld.

Regeling Permanente Beroepsontwikkeling

Een bedrijfsgerichte cursus is over het algemeen:

 • een erkend PBO activiteitstype zoals vastgesteld in de Regeling Permanente Beroepsontwikkeling (PBO) van de BNA en voldoet als activiteit aan de wettelijke bij- en nascholingsverplichting voor architecten, opgenomen in de Wet op de Architectentitel, voortvloeiend voort uit de Europese Kwalificatierichtlijn welke de onderlinge erkenning van beroepskwalificaties in de Europese Unie regelt;
 • een erkend PBO activiteitstype zoals vastgesteld in de Regeling Permanente Beroepsontwikkeling (PBO) van de Bond van Nederlandse Bestekdeskundigen (BNB).

 Meer informatie

Meer informatie over de cursussen en dienstverleningen is verkrijgbaar bij Aspectibus, hmiltenburg@aspectibus.nl telefoon 0651668875. Op de website www.aspectibus.nl is tevens de meest actuele informatie over het cursus- en dienstverleningsaanbod beschikbaar. 

Opbellen
Info