ing. H.H.M. (Henny)  Miltenburg       
hmiltenburg@aspectibus.nl  06-51668875

Dienstverleningen

Aspectibus biedt cursussen aan, onder meer op het gebied van klassieke bestekken in de B&U-sector en veelvuldig daarin voorkomende onderwerpen zoals standaardvoorwaarden als de UAV 2012, normering, CE-markering, certificering, Arbo etc. Daarnaast biedt Aspectibus daar verwante diensten aan zoals:

  • checkcontrole van bestekboeken en inkoopvoorwaarden;
  • supportmet een help- en servicedesk;
  • geschillenbeslechting, door conflictbemiddeling of mediation;
  • referentieteksten, bureau- of moederbestekken;
  • onderwijs, les- of examenmateriaal, studie-, scriptie- of afstudeerbegeleiding;
  • advies, in de ruimste zin van het woord aan opdrachtgevers, architect/adviseur, aannemers/installateur, onderaannemer/ZZP-er, fabrikant/leverancier, bestekschrijver/bestekadviseur;
  • intermediair, intermediar en bemiddeling.

 

Aspectibus presenteerde voor het eerst op dinsdag 22 juli 2014, "officieel" haar cursussen en dienstverleningen. Thans kan men zich aanmelden voor ruim 33 cursussen en opleidingen alsmede een leergang, gegeven door circa 33 (gast)docenten. Tevens kunt u gebruik maken van de genoemde dienstverleningen.

Niet enkel de dagcursussen "Bestekken in de B&U-sector", (voorheen “STABU-bestekssystematiek”) en "Bestekken lezen in de B&U-sector", (voorheen “STABU-bestekken lezen”) en de opleiding “Bestekschrijver woning- en utiliteitsbouw”, maar ook geheel nieuwe cursussen zoals de dagcursus “UAV-gc 2005”, dagdeelcursus “AVA 2013” en de meerdaagse cursus “Contractbeheersing bij UAV-gc contracten” maken onderdeel uit van het cursusprogramma. De nieuwste cursussen zijn de meerdaagse cursus "Functioneel specificeren in de B&U-sector" en de leergang "Bouwcontractdeskundige B&U".

Het cursusseizoen vangt aan met de opleiding "Directievoering in de B&U-sector (UAV2012/bestek), (voorheen "Directievoering UAV 2012/STABU-bestek"). Deze door RVB erkende opleiding gaat over directievoering op werken waaraan een bestek met verwijzing naar de UAV 2012 en de STABU-Standaard 2012 als overeenkomst, ten grondslag ligt.

Aanmelding tot inschrijving op een geplande cursus kan vlot en efficiënt door gebruik te maken van het digitale aanmeldingsformulier op deze website onder het tabblad cursussenU krijgt een bevestiging van de inschrijving gestuurd per e-mail.

Alle geplande cursussen zijn in beginsel ook compleet af te stemmen op de wensen van uw organisatie in de vorm van een bedrijfsgerichte cursus. Het voordeel voor uw bedrijf is dat de cursus geheel naar uw wens afgestemd kan worden. Dit zowel in tijd, locatie maar ook in inhoud. Kortom: maatwerk. Uiteraard worden er vooraf duidelijke afspraken gemaakt over de inhoud van de bedrijfsgerichte cursus. Voordeel voor u is dat direct op de essentiële onderdelen ingegaan kan worden, bijvoorbeeld alleen een "bouwkundige" of "juridische" cursus of alleen een "werktuigbouwkundig en/of elektrotechnisch georiënteerde" cursus. Ook kan worden afgestemd op het kennisniveau van de cursisten.

 

Opbellen
Info