ing H.H.M. (Henny) Miltenburg | hmiltenburg@aspectibus.nl | 055-3561722 | 06-51668875
 

Door toedoen van het coronavirus biedt Aspectibus al enige tijd haar onderwijsactiviteiten in aangepaste vorm ook online aan via Ms Teams. Praktisch gezien betekent dit dat bij de online variant van een  klassieke reguliere cursus de lesdagen, het aantal lesdagen, het programma en de leerdoelen in samenspraak met de cursist wordt vastgesteld. Feitelijk wordt zo van een “confectie” cursus een online maatwerk variant, voor een maatwerk tarief, aangeboden.

Uitgangspunt voor een online cursus is dat de te kiezen lesdagen dinsdag, woensdag en donderdag zijn en de tijdstippen tussen 8:30-12:30 uur maximaal.

De opgedane ervaringen hiermee zijn zeer positief te noemen zo blijkt. Naast de besparing op reistijd en file leed, kan men effectief kennis opdoen vanuit de vertrouwde thuis- of werkomgeving, met directe persoonlijke aandacht in, vaak meerdere, korte en krachtige ochtendlessen.

Interesse in een online cursus, dagdeelcursus, meerdaagse cursus, opleiding of bedrijfsgerichte cursus, neem dan contact op via hmiltenburg@aspectibus.nl of bel 055-3561722 of 06-51668875 en laat u informeren over bovenstaande mogelijkheden.


Samenwerking Aspectibus en Ketenstandaard

Ketenstandaard en Aspectibus (Academie voor Specificeren en trainingen in de B&U Sector) hebben elkaar gevonden in een samenwerking, waarin Aspectibus, vanuit haar kennis en ervaring, als Kennispartner een bijdrage gaat leveren aan toekomstige ontwikkelingen.

Kennispartner
Een Kennispartner van Ketenstandaard is een organisatie die kennis en kunde heeft over proces- en organisatie inrichting en/of de standaarden zelf, en die deze kennis en kunde inzet om deelnemers te ondersteunen in het op een juiste manier toepassen van standaarden. Deze kennisoverdracht en educatie richt zich op personen, leerlingen en bedrijven. Wij denke hierbij aan opleidingsorganisaties, onderwijsinstellingen en adviesbureaus.

In deze samenwerking kunnen Ketenstandaard en Aspectibus elkaar zeker versterken.

Henny Miltenburg, eigenaar van Aspectibus:  “Ik heb ruim 15 jaar als hoofd opleidingen (en als hoofddocent) bij de toenmalige Stichting STABU, thans 1 van de standaarden bij Ketenstandaard, veel kennis en ervaring opgedaan en doe dit werk sinds mijn vertrek bij STABU vanuit mijn eigen bedrijf Aspectibus. Ik verheug mij op deze vernieuwde samenwerking”.


 


Opbellen
Info