ing H.H.M. (Henny) Miltenburg | hmiltenburg@aspectibus.nl | 06-51668875

mr. A.M. (Anouk) Scharff 

Discipline

Juridisch.

 

Profiel

Na de studie Staats- en Bestuursrecht, specialisatie Omgevingsrecht, is mevrouw Scharff enkele jaren werkzaam geweest bij een ruimtelijk adviesbureau. In dit verband heeft zij op projectbasis bij verschillende gemeenten gewerkt, o.a. als projectleider bestemmingsplannen en jurist bezwaar- en beroep Wabo/Ruimtelijke Ordening. Mevrouw Scharff is thans werkzaam bij Bierman Advocaten te Tiel als bestuursrechtadvocaat. Naast gastdocente bij Aspectibus, is zij ook gastdocente bij andere opleidingsinstituten, waaronder Bureau Kennis.

 

Statement

Er zijn maar weinig rechtsgebieden waar de ontwikkelingen elkaar zo snel opvolgen als in het ruimtelijke bestuursrecht. De Wabo en de Crisis- en Herstelwet zijn net een aantal jaren van kracht en de wetgever is al bezig met de (vergevorderde) voorbereidingen voor een nieuwe Omgevingswet. Wie goed weet waar te zoeken, ziet dat voor burgers, bedrijven en ondernemers de mogelijkheden om flexibel van de beschikbare ruimte gebruik te maken de laatste jaren zijn toegenomen. Meer dan als een belemmering zie ik deze wetswijzigingen dan ook als uitdaging bij de ruimtelijke inrichting van Nederland.

 

Opbellen
Info