ing. H.H.M. (Henny)  Miltenburg       
hmiltenburg@aspectibus.nl  06-51668875
 

 

Toen ik in het late najaar van 2013 vernam dat STABU haar opleidingstak en aanverwante dienstverleningen wilde afstoten in het kader van een gewijzigde strategie, besloot ik vrijwel direct om mijn eigen bedrijf op te zetten zodat deze specifieke cursussen, opleidingen, bijeenkomsten en helpdesk niet zouden verdwijnen. Als voormalig Hoofd opleidingen en Externe kwaliteitsmedewerker van de Stichting STABU heb ik aldus in het voorjaar van 2014 Aspectibus opgericht oftewel de ‘Academie voor specificeren en trainingen in de B&U-sector’. 

Zoals de bedrijfsnaam wellicht al doet vermoeden is de core business van Aspectibus het, door professionals voor professionals, leren specificeren van juridische en technische aspecten ten behoeve van allerhande bouwcontracten, voornamelijk in de burger- en utiliteitsbouw.  

Als bedrijfslogo is gekozen voor de wijze uil, waar ook Athena de Griekse godin van de wijsheid en de kunst mee wordt vergezeld. Daarnaast ziet een uil diepgang wat weer een brug is richting het Bimmen in de bouw. 

 

Aspectibus biedt het navolgende aan:

  • Cursussen: allerhande cursussen, opleidingen, een leergang en bijeenkomsten op het gebied van specificeren o.a. (maar niet enkel) ten behoeve van bouwcontracten, zowel voor klassieke bouwcontracten (bestek) op basis van de STABU en NBS met verwijzing naar de UAV 2012, als voor moderne bouwcontracten op basis van een UAgc 2005 MBO/vraagspecificatie en dergelijke. Van dagdeelcursussen, dagcursussen, meerdaagse cursussen, opleidingen, een post HBO-leergang, bedrijfsgerichte cursussen tot bijeenkomsten; 
  • Check: controle van bestekboeken, inkoopvoorwaarden en dergelijke;  
  • Support: een help- en servicedesk aangaande bouwcontracten;  
  • Geschillenbeslechting: confictbemiddeling of mediation bij geschillen over de uitleg van bouwcontracten;  
  • Referentieteksten: het maken van bureau- of moederbestekken;  
  • Onderwijs: les- of examenmateriaal voor het reguliere onderwijs, van het vmbo tot het WO, alsmede andere vormen van onderwijs en studie-, scriptie- of afstudeerbegeleiding voor studenten, gastdocent bij de invulling van lesblokken en gastspreker bij kennisbijeenkomsten; 
  • Advies: advieswerk op het gebied en de inhoud van bouwcontracten aan diverse partijen in de bouw;
  • Intermediar: bemiddeling tussen partijen om vraag en aanbod bij elkaar te brengen op het gebied van bestekken. 

Doordat de Stichting STABU al haar opleidingen en cursussen heeft afgestoten voegt Aspectibus derhalve direct een belangrijke invulling aan de hierdoor ontstane leemte. Zeker in een tijd van permanente beroepseducatie en een leven lang leren. 

Marc Verhage, voormalig algemeen directeur van STABU, steunde mij van harte met dit initiatief en was blij dat de bestekschrijver bij een ervaren deskundige op dit gebied terecht blijft kunnen. STABU zal dan ook geïnteresseerden van harte doorverwijzen naar Aspectibus en regelmatig middels haar website en nieuwsbrieven een platform bieden om de cursussen en andere dienstverleningen aan de man te brengen.  

 

Opbellen
Info