ing H.H.M. (Henny) Miltenburg | hmiltenburg@aspectibus.nl | 06-51668875


dr. B.P.L.M. (Berry) den BrinkerDiclipline

Waarnemingspsycholoog en bewegingswetenschapper.

 

Profiel

De heer den Brinker heeft de laatste twintig jaar onderzocht welke visuele factoren maken dat mensen zo vaak vallen en verdwalen in gebouwen en op de openbare weg. Aansluitend daarop heeft hij onderzocht hoe architecten te werk kunnen gaan om de gebouwde omgeving niet alleen mooi maar ook veiliger en bruikbaarder te ontwerpen. Dat leidde tot de innovatieve methode om de visuele toegankelijkheid van ruimtelijke situaties objectief te beoordelen: de IDED-methode. In 2012 is hij internationaal gehonoreerd voor dit werk. Hij is gastonderzoeker aan de VU en directeur van stichting SILVUR, ook in Amsterdam. Dit jaar is op zijn initiatief het eerste handboek voor de visuele toegankelijkheid en bruikbaarheid van de gebouwde omgeving verschenen. Het boek ‘Zicht op Ruimte’ is het eerste in Nederland dat zich uitdrukkelijk baseert op internationale (ISO) Standards.

 

Statement

“Essentiële handvatten voor architecten en gebouweigenaren zijn nodig om te zorgen voor een veiliger gebouwde omgeving met meer comfort voor de bezoekers”

 

Opbellen
Info