ing H.H.M. (Henny) Miltenburg | hmiltenburg@aspectibus.nl | 06-51668875

   ir.  G.J.M. (Glenn) van Steeg


Discipline

Bouwkundig.

Profiel

Na de bachelor Bouwtechnische Bedrijfskunde te hebben afgerond aan de Hogeschool Utrecht wilde Glenn van Steeg verder. Binnen de bachelor is zijn interesse gegroeid naar gebiedsontwikkeling en projectmanagement. De keuze om de master Construction Management and Engineering (CME) aan de Technische Universiteit Eindhoven te gaan volgen, was daarom een logische stap. Binnen de master wordt namelijk veel aandacht besteed aan actuele vraagstukken zoals ‘urbanisatie’, projectmatig en procesmatig werken en geïntegreerde contractvormen. Het was daarom ook voor hem snel duidelijk dat dit een van de onderwerpen van zijn thesis moest zijn.

Bij Aiber heeft Glenn zijn thesis geschreven ten gunste van aannemersconsortium A-Lanes A15, verantwoordelijk voor de verbreding van de Rijksweg A15. Voor zijn thesis heeft hij onderzocht wat de invloed is van functioneel specificeren op de stakeholders van een DBFM-project. Zijn zij tevreden met de huidige werkwijze van overheid en markt, wanneer en op welke wijze worden zij betrokken en kunnen zij nog invloed uitoefenen dan wel hun eisen en wensen kenbaar maken? Met interviews en een enquête zijn stakeholders (publiek of privaat) benaderd die op enig moment te maken hebben gehad met een DBFM- of D&C-project.

Na het succesvol afronden van het afstudeertraject en het behalen van de mastergraad is de Glenn aan de slag gegaan als Junior adviseur bij Aiber.  

Statement

Functionele specificatie toepassen waar innovatie en creativiteit mogelijk is. Indien verdere innovatie niet mogelijk is, dan terugvallen op de beproefde en bewezen methodes en technieken."

 

Opbellen
Info