ing H.H.M. (Henny) Miltenburg | hmiltenburg@aspectibus.nl | 06-51668875

J.C. (Joop) van Kuijen, ing, arch. HBO-AvB


Discipline

Aanbestedingsspecialist.

Profiel

 

Joop C. van Kuijen, ing, arch HBO-AvB is vanaf het begin in diverse bestuurlijke functies, als lid van het voormalige College van Deskundigen en als voorzitter van werkgroepen bij STABU betrokken.

Als voormalig hoofd Kwaliteitszorg van de Rijksgebouwendienst was hij naast de Certificering verantwoordelijk voor het Modelbestek en de
contractvoorwaarden ABA. Hij heeft bij een groot aantal Europese aanbestedingen geadviseerd en daarover evenzovele postdoctorale leergangen en lezingen gehouden. Door zijn voorzitterschap van de Vereniging Integraal Bouw Informatie Systeem was hij intensief bij de IT-ontwikkeling in de bouw betrokken en stond hij aan de basis van het NL/SfB classificatiesysteem en was betrokken bij het BAS/LexiCon. Hij is
één van de B&U-vertegenwoordigers in de Ontwikkelings- en Klankbordgroep van de UAV-GC en lid van de IBR werkgroep voor de Leidraad Aanbesteden van Geïntegreerde Contracten. Destijds was hij één van de drie getuige-deskundigen die de problemen rond de mislukte aanbesteding van het landelijke pilotproject voor het Prestatie Concept oplosten. 

 

 

 

Statement

“Het toenemend gebruik van nieuwe, geïntegreerde, contractvormen en samenwerkingsverbanden veroorzaken dat veel opdrachtgevende instanties, met name gemeenten, de kwaliteit van hun opdrachtgeverschap heroverwegen en behoefte hebben om kennis te nemen van de nieuwste ontwikkelingen en de consequenties van de veranderende bouwopgave voor hun eigen professionaliteit en competenties willen evalueren.”

 

Opbellen
Info