ing H.H.M. (Henny) Miltenburg | hmiltenburg@aspectibus.nl | 06-51668875

ing. C.A.M. (Kees) Arkesteijn


Discipline

Werktuigbouwkundig, werkzaam bij Stichting ISSO.

 

Profiel

De HTS Technische Natuurkunde ligt ten grondslag aan de professionele carrière van de heer Arkesteijn. Deze basis is aangevuld met cursussen op het vakgebied, t.w. luchtbehandeling, energiebeheer en bouwbesluit. Deze achtergrond komt tot uitdrukking in zijn loopbaan bij achtereenvolgens Technisch Physische Dienst van TNO, Vereniging voor Automatisering in de Bouw en Installatietechniek (VABI) en ISSO, het kennisinstituut voor de installatiesector.

 

Statement

“Wil je je kennis op het gebied van de bouw- en installatietechniek verbreden of op niveau houden dan is regelmatige bijscholing/nascholing noodzakelijk’ De cursussen die ASPECTIBUS als nieuwe speler organiseert, nu STABU al haar cursussen en opleidingen heeft afgestoten, zijn uitermate geschikt voor het verbreden en op niveau houden van de noodzakelijke kennis.“

Opbellen
Info