ing H.H.M. (Henny) Miltenburg | hmiltenburg@aspectibus.nl | 06-51668875

mr. dr. M.A.B. (Monika) Chao-Duivis


Discipline

Juridisch, voormalig directeur van het Instituut voor Bouwrecht.

 

Profiel

Monika A.B. Chao-Duivis (1953) studeerde Nederlands recht, hoofdrichting privaatrecht, in Leiden van 1980 tot 1984. In 1996 promoveerde zij op het onderwerp: Dwaling bij de totstandkoming van de overeenkomst, een onderzoek naar de eigenlijke en oneigenlijke dwaling. In 1997 trad zij aan als directeur van het Instituut voor Bouwrecht en in september 2004 werd zij benoemd tot hoogleraar Bouwrecht aan de TU Delft, waar zij in september 2005 haar inaugurele rede, Causaliteit als bron van verbintenissen uitsprak. Monika Chao is lid van de redactie van Tijdschrift voor Bouwrecht, van de redactie van het electronisch magazine Bouwrecht Actualiteiten en van de editorial board van The International Construction Law Review. Zij is secretaris generaal van de Europese Vereniging voor Bouwrecht; voorzitter van het College van Beroep en Bezwaar van de Stichting Bouwkwaliteit. Zij is raadsheer-plaatsvervanger in het Hof Den Haag, arbiter bij de Raad van Arbitrage en lid van de Commissie van Aanbestedingsrecht experts. Monika Chao was tot voor kort voorzitter van de de STABU-projectgroep 01 Administratieve bepalingen vertegenwoordigd en was als auteur betrokken bij het schrijven van de UAV 2012 (1989).

 

Monika Chao doet onderzoek en publiceert op het gebied van het:

- bouwcontractenrecht;
- aanbestedingsrecht;
- arbitragerecht.

 

 

Statement

Ontwerpers en uitvoerders moeten geen juristen worden en juristen moeten niet op de stoel op de ontwerper en de uitvoerder gaan zitten. Maar enige kennis over en weer van elkaars vakgebied maakt dat afspraken beter worden opgeschreven en wat over en weer bedoeld wordt. Dat leidt tot betere verhoudingen en minder geschillen.” 

Opbellen
Info