ing H.H.M. (Henny) Miltenburg | hmiltenburg@aspectibus.nl | 06-51668875

R. (Richard) van den BergDiscipline

Elektrotechniek, riskmanagement, veiligheid en gezondheid.


Profiel

De heer Van den Berg is zijn loopbaan begonnen bij het ingenieursbureau van Defensie (DGW&T). Binnen het vakgebied elektrotechniek ontwierp hij elektrische hoog- en laagspanningsinstallaties voor de diverse krijgsmachtdelen. Naast het ontwerp was hij belast met de directievoering van projecten.

Na een periode van negen jaar heeft hij de overstap gemaakt naar een gerenommeerd opleidingsinstituut. Als docent heeft hij vele elektrotechnische opleidingen op het gebied van de NEN 1010 en NEN 3140 ontwikkeld en verzorgd.

In 2007 heeft van den Berg de stap gemaakt om een eigen bedrijf te starten, genaamd Veritech.

Hij wilde zijn scope verbreden en zich voornamelijk richten op integrale arbeids- en procesveiligheid. Na het volgen van de opleiding hogere veiligheidskunde (HVK) heeft hij dit kunnen realiseren.

Enkele voorbeelden hiervan zijn: het opzetten en in stand houden van zorgsystemen en veiligheids- en gezondheidsplannen (V&G), de veiligheidskundige directievoering van bouwprojecten zoals het grootste Windmolenpark in Nederland (NOP Agrowind) en het verzorgen van maatwerk opleidingen. Daarnaast is hij Leadauditor bij Dekra en is lid van de Raad van Deskundigen bij iKeur. Tot slot is hij regelmatig in actie als gastdocent bij andere opleiders waaronder ook Aspectibus. 


 

Statement

"De aanlegnorm voor elektrische installaties (NEN 1010) is bedoeld om een veilige elektrische installatie te realiseren. De NEN 1010 beschrijft dus niet altijd de gewenste kwaliteit die de bestekschrijver voor ogen heeft, door alleen de norm in het bestek te noemen. In eerste instantie is de norm gericht op het voorkomen van elektrocutie, brand, overbelasting, kortsluiting of ontploffing. 
De bestekschrijver heeft de essentiële taak om het bestek zodanig te verwoorden dat het minimale kwaliteitsniveau en de elektrische veiligheid geborgd is.” 

 


 

Opbellen
Info