ing. H.H.M. (Henny)  Miltenburg       
hmiltenburg@aspectibus.nl  06-51668875

ing. R. (Ron) van der Kroef

Discipline

Projectleiding, directievoerder UAV.

 

Profiel

Ron van der Kroef heeft de hogere beroepsopleidingen Civiele Techniek en Economische Bedrijfstechniek gevolgd. Hij is in 1987 in dienst getreden bij DHV, dat op 1 juli 2012 is opgegaan in Royal HaskoningDHV. Hij is in diverse functies (tekenaar/ontwerper, bestekschrijver, ontwerpingenieur, projectleider) betrokken geweest bij het ontwerp, contractvorming, aanbesteding en uitvoering van werken op het gebied van drinkwaterzuivering, afvalwaterzuivering en oppervlaktewaterbeheer. Sinds 2001 geeft Ron van der Kroef als projectleider leiding aan een multidisciplinair team van tekenaars, bestekschrijvers, ontwerpers, ontwerpingenieurs, constructeurs en toezichthouders. Sinds 2009 is hij een IPMA-C gecertificeerd projectmanager en sinds 2013 Lead auditor van ISO 9001 gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen. In de afgelopen jaren is de heer Van der Kroef vooral als directievoerder c.q. contractmanager betrokken geweest bij de begeleiding van de uitvoering van diverse projecten op het gebied van renovatie van technische installaties op diverse drinkwaterproductielocaties. Ook is de heer Van der Kroef als contractschrijver en toetser betrokken geweest bij de realisering van waterhuishoudkundige constructies (oppervlaktewatergangen, stuwen, duikers, watergangen) in het kader van de Ontpoldering van de Noordwaard.

 

Daarbij zijn naast de traditionele besteksystematieken (STABU, RAW o.b.v. UAV) ook geïntegreerde contractvormen (D&C, D&E o.b.v. UAV-gc) toegepast. Ook is naast het traditionele directievoeren en toezichthouden de (op ISO 9001 gebaseerde) methode van Systeemgerichte Contract Beheersing toegepast.

 

Statement
Een directievoerder dient – gelijk een projectmanager – alle aspecten van een werk in uitvoering te beheersen. Ook al maak je hem midden in de nacht wakker, hij is in staat om je precies te vertellen hoe het werk er voor staat. Algemene projectmanagementvaardigheden vormen de basis, maar de (algemene en aanvullende) administratieve voorwaarden zijn zijn gereedschapskist.” 

Opbellen
Info