ing H.H.M. (Henny) Miltenburg | hmiltenburg@aspectibus.nl | 055-3561722 | 06-51668875

Rooster (roosteropzet en dagindeling)


 • Een cursusseizoen bij Aspectibus is opgedeeld in 3 gelijke perioden, te weten periode 1=rood=najaar, periode 2=groen=1e helft voorjaar en periode 3=blauw=2e helft voorjaar.
 • Een periode bestaat uit 13 weken;
 • Periode 1 loopt van week 37 t/m 49;
 • Periode 2 loopt van week 2 t/m 14;
 • Periode 3 loopt van week 15 t/m 27;
 • De 3 periodes lopen zodoende vanaf bouwvak lopende jaar tot bouwvak in het kalenderjaar daaropvolgend;
 • Reguliere (geplande) cursusdagen zijn de dinsdag, woensdag en donderdag;
 • Een cursus wordt telkens gepland door “horizontaal over te steken” conform het principe van het bovenstaande oorspronkelijke schema uit 2015;
 • Een dag- of dagdeelcursus die bijvoorbeeld gepland is op een dinsdag in week 40 (periode 1, rood) komt zodoende ook terug op een dinsdag in week 5 (periode 2, groen) en op een dinsdag in week 18 (periode 3, blauw);
 • Meerdaagse cursussen vallen volledig in 1 periode en komen zodoende 1x per cursusseizoen terug;
 • De cursus Opleiding directievoering UAV 2012/STABU-bestek, 5-daags, is verdeeld over periode 1 (rood) van het cursusseizoen, oftewel het najaar;
 • De cursus Opleiding STABU Bestekschrijver woning- en utiliteitsbouw, 12-daags, is verdeeld over periode 2 (groen) en 3 (blauw) van het cursusseizoen, oftewel het gehele voorjaar vanaf de jaarwisseling tot de bouwvak;
 • De cursus Leergang Bouwspecificatiedeskundige 2021-2022, 20-daags, is verdeeld over een cursusseizoen, dus over periode 1 (rood), 2 (groen) en 3 (blauw), oftewel vanaf bouwvak tot de bouwvak in het kalenderjaar daaropvolgend;
 • Bedrijfsgerichte (incompany) cursussen en bijeenkomsten worden over de overgebleven beschikbare dagen van een werkweek gedurende het hele  cursusseizoen gepland, desgewenst ook buiten de 3 periodes van 13 weken;
 • Een cursus wordt ieder nieuw cursusjaar gepland op dezelfde weeknummer(s) als in de jaren daarvoor. Een cursus gehouden op een woensdag in week 4 zal dus in het cursusseizoen daaropvolgend ook plaatsvinden op een woensdag in week 4, mits nationale (feest)dagen dit niet in de weg staat. In dat geval wordt een andere cursusdag in die week aangeboden. 

Dagindeling (reguliere geplande cursus)

Een lesdag is verdeeld in 3 dagdelen te weten, ochtend, middag en avond. Een dagdeel bestaat uit 2 lesblokken. Een lesblok duurt 100 minuten

 • Lesblok 1 is van 09.15 tot 10.55 uur;
 • Pauze van 10.55 tot 11.05 uur; 
 • Lesblok 2 is van 11.05 tot 12.45 uur;
 • Lunchpauze van 12.45 tot 13.30 uur;
 • Lesblok 3 is van 13.30 tot 15.10 uur;
 • Pauze van 15.10 tot 15.20 uur;
 • Lesblok 4 is van 15.20 tot 17.00 uur;
 • Dinerpauze  van 17.00 tot 18.00 uur;
 • Lesblok 5 is van 18.00 tot 19.40 uur;
 • Pauze van 19.40 tot 19.50 uur;
 • Lesblok 6 is van 19.50 tot 21.30 uur.

 

Dus een specifieke les zou gegeven kunnen worden in periode 1, week 37, op de donderdag, dagdeel middag, lesblok 3.


 

 

Opbellen
Info