ing H.H.M. (Henny) Miltenburg | hmiltenburg@aspectibus.nl | 06-51668875

ir. S.B. (Sam) Zonneveld

Discipline

Bouwkostendeskundige.

 

Profiel

In 1999 is de heer Zonneveld afgestudeerd aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. In de eerste jaren na zijn studie is hij werkzaam geweest als bouwkundig adviseur bij het College bouw zorginstellingen (CBZ) te Utrecht. Van 2001 tot 2010 als bouwkostenadviseur bij Winket bv Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken te Roosendaal belast met de begeleiding van complexe nieuwbouw en renovatieprojecten. In 2010 heeft hij de overstap gemaakt naar BAM Utiliteitsbouw bv regio Den Haag in de functie van bouwkostendeskundige. Adviseren over kosten en kwaliteit bij D&B en E&B projecten was daar zijn belangrijkste taak. Sinds begin 2014 is hij werkzaam bij Tennet te Arnhem als senior cost engineer bij de afdeling Grote Projecten. Naast gastdocent bij ASPECTIBUS en voorheen bij STABU, is Sam ook betrokken bij de opleiding bouwkostendeskundige aan de Hogeschool Arnhem/Nijmegen (HAN). Eerst als docent en momenteel als docent/cursusleider. Sam is de verbindende schakel tussen het bestek en de kosten.

 

Statement
“Door velen wordt het schrijven van een bestek gezien als een te nemen ‘horde’ in het bouwproces. Dat is jammer want het is immers het contract tussen opdrachtgever en aannemer. Een bestek dient opgesteld te worden door iemand die de juiste balans te vinden tussen architectonische, constructieve, juridische en kostentechnische aspecten. Uit ervaring weet ik dat een goed geschreven bestek bijdraagt aan een beter eindresultaat: een fraai gebouw en een tevreden opdrachtgever. Want dat is toch waar het allemaal om te doen is.”

Opbellen
Info