ing H.H.M. (Henny) Miltenburg | hmiltenburg@aspectibus.nl | 06-51668875

ing. T.A. (Theo) Staats

Discipline

Zorgvastgoed, onderzoek, advies en review.

 

 

Profiel

Theo Staats heeft na zijn opleiding HTS-bouwkunde gewerkt bij Bredero’s bouwbedrijf en de Rijksgebouwendienst, in de bouwvoorbereiding en projectmanager. Sinds 1990 is hij werkzaam in het zorgvastgoed zowel voor ziekenhuizen als de langdurige zorg. Hij was de auteur van het STABU bestek voor de gezondheidszorg. Bij zijn laatste werkgever TNO - Centrum Zorg en Bouw heeft hij onderzoek verricht naar ontwikkelingen in zorgvastgoed en toekomstgerichte zorgconcepten. Hij is auteur van een studie naar herontwikkeling van de Instellingsterreinen, “Clientgericht ondernemen in de Geestelijke Gezondheidszorg”. Sinds 2013 is hij partner bij nCZB, welke zorginstellingen en zorgverzekeraars ondersteuning bij bouwinvesteringen en organisatievraagstukken, zowel in de ziekenhuissector als de langdurige zorg. Theo is auteur van de “Bouwkostennota 2014” een handreiking bij zorgvastgoed. De uitgave bevat kostengetallen, maatstaven en definities van zorgvastgoed.

 

 

Statement

Er zijn maar weinig sectoren waar de ontwikkelingen elkaar zo snel opvolgen als in de zorgmarkt. Met veel partijen en belangen wordt stapje voor stapje gewerkt naar een geliberaliseerde zorgmarkt. Wie goed weet waar te zoeken, ziet voor zorgondernemers de mogelijkheden maar ook de risico’s in de vastgoed portefeuille. De vertaling van zorgvisie naar duurzame huisvestingsoplossingen vraagt om toekomstgerichte bouwconcepten voor de zorg op het snijvlak van arbeidsinzet, zorghuisvesting en ICT/domotica”.

 

Opbellen
Info