ing H.H.M. (Henny) Miltenburg | hmiltenburg@aspectibus.nl | 06-51668875

Intermediair

*”Tussenpersoon zonder aanzien des persoon”*

Inleiding

Bij Aspectibus bestaat de mogelijkheid om vraag en aanbod op het gebied van o.a. bouwspecificaties zoals bestekken bij elkaar te brengen. Hierbij kan men denken aan werk (job) op het gebied van bestekken, het schrijven van een STABU of RAW bestekboek (dienst), vaktechnische boeken/naslagwerken als over kennis (advieswerk). 

Doelgroep

Deze dienstverlening is bestemd voor:

 • opdrachtgevers zoals de opdrachtgevende overheid, woningcorporaties, projectontwikkelaars en particuliere opdrachtgevers;
 • architecten- en ingenieursbureaus;
 • bestekkenbureaus;
 • aannemers- en installatiebedrijven;
 • leveranciers en producenten van bouwstoffen;
 • werkzoekende bestekschrijvers;
 • studenten.

Doel

Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod.

Werkwijze

Verzoeken, zowel voor vraag als aanbod, kan door het formulier op de website in te vullen. Deze gegevens zullen door Aspectibus discreet en vertrouwelijk worden behandeld, worden niet zonder uw toestemming aan derden verstrekt en zullen op uw verzoek weer worden vernietigd. Het is ook mogelijk om een annonce te plaatsen op de website.

Afsluiting

Na afloop kan het geheel ten behoeve van commerciële doeleinden in geanonimiseerde vorm voor publicatie aangewend worden.

Programma/inhoud

De volgende vier soorten intermediair zijn te onderscheiden:

 • over werk (job) op het vakgebied van bestekschrijven en aanverwante functies. Vraag en aanbod tussen een partij die een dergelijke baan op projectbasis, een bijbaan naast de studie, een vakantiebaan als een “vaste” baan zoekt en een partij die zoiets kan aanbieden;
 • over het schrijven (dienst) van een bestekboek. Vraag en aanbod tussen een partij die op zoek is naar een bestekkenbureau voor het schrijven van een bestekboek en een partij die zoiets kan aanbieden;
 • over vaktechnische boeken/naslagwerken;
 • over kennisoverdracht.

 Intermediair

 Duur

De duur is in beginsel niet begrensd.

Kosten

Er zijn in beginsel GEEN kosten verbonden aan deze dienstverlening. In samenspraak met u kan het wel uitmonden in een andere dienstverlening of cursus van Aspectibus. De kosten voor het plaatsen van een annonce is  € 30,-- per kalenderjaar (prijsstelling 2020), excl. BTW. 

Korting

Naast een algemene staffelkorting is er een specifieke BNB-kortingsactie van 20%. Kortingen mogen worden gecombineerd.

Behandeling

Behandeling gebeurt continu en in volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Meer informatie

Meer informatie over de cursussen en dienstverleningen is verkrijgbaar bij Aspectibus, hmiltenburg@aspectibus.nl telefoon 0651668875. Op de website www.aspectibus.nl is tevens de meest actuele informatie over het cursus- en dienstverleningsaanbod beschikbaar.

 

Opbellen
Info