ing. H.H.M. (Henny)  Miltenburg       
hmiltenburg@aspectibus.nl  06-51668875

Les- of examenmateriaal 

Bij Aspectibus bestaat de mogelijkheid om les- of examenmateriaal, gebaseerd op de STABU-besteksystematiek, te laten opstellen, beheren en onderhouden. Hierbij kan het gaan om voorbeeld bestekteksten of lesmateriaal over bouwcontracten in het algemeen en bestekken in het bijzonder.

Lees meer

Opbellen
Info