ing H.H.M. (Henny) Miltenburg | hmiltenburg@aspectibus.nl | 055-3561722 | 06-51668875

Les- of examenmateriaal 

 

Bij Aspectibus bestaat de mogelijkheid om les- of examenmateriaal, gebaseerd op de STABU-besteksystematiek, te laten opstellen, beheren en onderhouden. Hierbij kan het gaan om voorbeeld bestekteksten of lesmateriaal over bouwcontracten in het algemeen en bestekken in het bijzonder.

 

Lees meer

Opbellen
Info