ing H.H.M. (Henny) Miltenburg | hmiltenburg@aspectibus.nl | 06-51668875

Studie-, scriptie- of afstudeerbegeleiding 

***”Ik zie, ik zie wat jij niet ziet…”***

Inleiding

Bij Aspectibus bestaat de mogelijkheid voor studie-, scriptie- of afstudeerbegeleiding. Dit kan gaan over bouwcontracten in het algemeen en bestekken in het bijzonder.

Doelgroep

De studie-, scriptie- of afstudeerbegeleiding is bestemd voor studenten van:

  • VMBO-techniek;
  • MBO-opleidingen bouw en techniek (niveau 1 t/m 4);
  • HBO-opleidingen bouw en techniek (niveau 5);
  • Post-HBO opleidingen (niveau 5+);
  • WO-opleidingen techniek en architectuur (niveau 6);
  • Praktijkopleidingen, opleidingsinstituten etc.

Doel

Na de studie-, scriptie- of afstudeerbegeleiding wordt de student geacht:

  • op de praktijk afgestemde, actuele, didactisch verantwoorde en op de student aangepaste, studie-, scriptie- of afstudeerbegeleiding te hebben verkregen.

Werkwijze

  • in overleg te bepalen.

Afsluiting

Na de studie-, scriptie- of afstudeerbegeleiding wordt de student geacht het uiteindelijke resultaat te “delen” met Aspectibus.

Programma/inhoud

  • in overleg te bepalen.

 Begeleider

Duur

De duur van de begeleiding van de studie-, scriptie- of afstudeerbegeleiding wordt in onderling overleg vastgesteld.

Plaats en data

Studie-, scriptie- of afstudeerbegeleiding vindt plaats in het BusinessCenter Prins, locatie Prins Willem-Alexanderlaan 705 te Apeldoorn. De data zijn:

  • in overleg met de student te bepalen.

Kosten

Voor de studie-, scriptie- of afstudeerbegeleiding vraagt Aspectibus in beginsel GEEN vergoeding.

Behandeling

Behandeling van studie-, scriptie- of afstudeerbegeleiding gebeurt in volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Meer informatie

Meer informatie over de cursussen en dienstverleningen is verkrijgbaar bij Aspectibus, hmiltenburg@aspectibus.nl telefoon 0651668875. Op de website www.aspectibus.nl is tevens de meest actuele informatie over het cursus- en dienstverleningsaanbod beschikbaar.


Opbellen
Info