ing H.H.M. (Henny) Miltenburg | hmiltenburg@aspectibus.nl | 06-51668875

Help- en servicedesk

*”Domme vragen bestaan niet, domme mensen wel.” (Herbert Garrison)*


Inleiding

Bij Aspectibus bestaat de mogelijkheid om zowel telefonisch als schriftelijk per e-mail vragen te stellen en advies in te winnen over bouwcontracten in het algemeen en bestekken in het bijzonder. Deze dienstverlening strekt zich van het gericht doorverwijzen naar een instantie die uw vraag inhoudelijk kan oppakken tot het zelf adequaat beantwoorden van uw gestelde vraag.

Doelgroep

De help- en servicedesk is bestemd voor:

 • architecten- en ingenieursbureaus;
 • de opdrachtgevende overheid;
 • woningcorporaties en projectontwikkelaars;
 • aannemers- en installatiebedrijven;
 • onderaannemers;
 • leveranciers en producenten van bouwstoffen;
 • systeemhuizen die software leveren;
 • iedereen die, in de ruimste zin van het woord, in het bouwproces te maken heeft met bouwcontracten dan wel bestekken in de burger- en utiliteitsbouw (B&U)-sector;
 • studenten;
 • directievoerders, toezichthouders en kwaliteitborgers die toezicht op de naleving van de overeenkomst conform een bestekboek moeten houden.

Doel

Na consultatie van de help- en servicedesk wordt de vragensteller geacht:

 • verder te kunnen in zijn/haar proces of procedure.

Werkwijze

Telefonisch en schriftelijk per e-mail gestelde vragen worden telefonisch beantwoord. Bij uitzondering en in overleg kan een gestelde vraag eventueel ook schriftelijk per e-mail  worden geantwoord. De reactietijd op een vraag is circa 1 werkdag.

Afsluiting

Na afloop van het consulteren van de help- en servicedesk kan uw vraag en het gegeven antwoord ten behoeve van didactische doeleinden in geanonimiseerde vorm voor publicatie aangewend worden.

Programma/inhoud

De volgende twee soorten help- en servicedesk mogelijkheden zijn te onderscheiden:

 • telefonische help- en servicedesk. Dit kan door te bellen naar Henny Miltenburg, telefoon: 0651668875. Gelieve de VoiceMail in te spreken als niet persoonlijk mondeling wordt opgenomen;
 • schriftelijke e-mail help- en servicedesk. Dit kan het eenvoudigst via het Formulier aanvraag informatie op de website www.aspectibus.nl. Desgewenst kunt u de vraag ook e-mailen naar hmiltenburg@aspectibus.nl.

Hoofdbehandelaar

Duur

De duur van een telefonische reactie op een gestelde vraag is in beginsel niet begrensd.

Openingstijden

De telefonische en schriftelijke help- en servicedesk is 24/7/365 geopend doch de reactie dan wel beantwoording van uw vraag zal in beginsel plaatsvinden op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur.

Kosten

Er zijn GEEN kosten verbonden aan consultatie van de help- en servicedesk. De vraag kan in samenspraak met u eventueel wel uitmonden in een andere dienstverlening of cursus van Aspectibus.

Behandeling

Behandeling van de vragen gebeurt in volgorde van binnenkomst van de vragen.

Regeling Permanente Beroepsontwikkeling

Deze help- en servicedesk is:

 • een erkend PBO activiteitstype zoals vastgesteld in de Regeling Permanente Beroepsontwikkeling (PBO) van de BNA en voldoet als activiteit aan de wettelijke bij- en nascholingsverplichting voor architecten, opgenomen in de Wet op de Architectentitel, voortvloeiend voort uit de Europese Kwalificatierichtlijn welke de onderlinge erkenning van beroepskwalificaties in de Europese Unie regelt;
 • een erkend PBO activiteitstype zoals vastgesteld in de Regeling Permanente Beroepsontwikkeling (PBO) van de Beroepsvereniging Nederlandse Bouwspecificatiedeskundigen (BNB).

Erkenning

Deze help- en sevicedesk is erkend door:

 • STABU
 • BNB.

Meer informatie

Meer informatie over de cursussen en dienstverleningen is verkrijgbaar bij Aspectibus, hmiltenburg@aspectibus.nl telefoon 0651668875. Op de website www.aspectibus.nl is tevens de meest actuele informatie over het cursus- en dienstverleningsaanbod beschikbaar. 

 

Opbellen
Info