ing H.H.M. (Henny) Miltenburg | hmiltenburg@aspectibus.nl | 055-3561722 | 06-51668875

 

Handleiding (achtergrond) STABU bestekssystematiek

 

**"je gaat het pas zien als je het doorhebt"**

(Johan Cruijff)

 

De Stichting STABU is een samenwerkingsverband van de grote organisaties in de Nederlandse bouwnijverheid en de beheerder van het nationale standaardbestek voor de woning- en utiliteitsbouw.

De organisaties in de Nederlandse bouwnijverheid hebben in de zeventiger jaren van de vorige eeuw besloten, vanwege de grote voordelen voor alle partijen, om het opstellen van projectbestekken te standaardiseren. Voor de weg- en waterbouw is het RAW bestekssysteem ontwikkeld en voor de woning- en utiliteitsbouw het STABU en het SRW/SROW bestekssysteem. In 1986 is de eerste versie van de STABU-bestekssystematiek op de markt gebracht. In 1990 is dit systeem samengevoegd met het SRW/SROW bestek tot de STABU-bestekssystematiek voor de woning- en utiliteitsbouw in de vorm van een relationele database voor computers.

Om de theoretische achtergronden van deze gestandaardiseerde bestekssystematiek enigzins te begrijpen is het mogelijk om deze “Handleiding (achtergrond) STABU-bestekssystematiek” te lezen. Om er praktisch mee te kunnen werken is het raadzaam  om de dagcursus Bestekken in de B&U-sector of de Opleiding Bestekschrijver woning- en utiliteitsbouw te volgen bij Aspectibus immers...

STABU heeft haar opleidingstak en aanverwante dienstverleningen per 2014 afgestoten in het kader van gewijzigde strategie!

 

 

**"elk nadeel heb zijn voordeel"**

(Willem van Hanegem en Johan Cruijff)

 

Bij “Aspectibus”, de “Academie voor specificeren en trainingen in de B&U-sector”, het bedrijf van Henny Miltenburg, voormalig Hoofd Opleidingen en Externe kwaliteitsmedewerker van de Stichting STABU en de auteur van dit document, kan men al sedert 1 juli 2014 terecht voor allerhande cursussen en dienstverleningen aangaande bouwcontracten in het algemeen, bestekken in het bijzonder en alles wat daarmee samenhangt.

 

 

 

 

 

 

 

Opbellen
Info