Dagdeelcursussen


Aansprakelijkheid in de bouw

De bouw kent een variëteit aan contracten. Contracten dienen onder meer om vast te leggen welke (bouw)partij verantwoordelijk is voor welke (onder)delen in het betreffende bouwproject. Met verantwoordelijkheid komt ook aansprakelijkheid. De risicoverdeling tussen partijen is een belangrijk onderwerp dat vóór de totstandkoming van de overeenkomst moet worden besproken. Een goed gesprek is later vaak 'wat moeilijker'. Naast de 'gewone' aansprakelijkheid is er meestal ook sprake van overeengekomen garanties en waarborgen. En alsof dat nog niet gecompliceerd genoeg is, is er in het geval van de koop- /aannemingsovereenkomst sprake van 'achterliggende' overeenkomsten. In de koop- /aannemingsovereenkomst zijn de rechten en plichten tussen de ondernemer (verkoper) en de verkrijger (koper) geregeld. Echter voordat de ondernemer zijn bouwproject kan aanbieden aan de koper(s) heeft hij al een architect voor het ontwerp en een aannemer voor de uitvoering gecontracteerd. Die hebben op hun beurt veelal ook weer gecontracteerd voor delen van hun werk. 

Deze cursus is speciaal bedoeld voor hen die graag bijgeschoold willen worden over dit complexe onderwerp. Door middel van deze cursus bent u weer geheel op de hoogte van alle do’s en don’t’s.


Lees meer


Meer en minderwerk 

Deze dagdeelcursus handelt over Meer en minderwerk; bestekswijzigingen, stelposten, verrekenbare en geschatte hoeveelheden, bijbetaling, schadevergoeding, etc.


Lees meer


OG (Of Gelijkwaardig)

Tijdens deze dagdeelcursus komen de onderwerpen OG, of gelijkwaardig, overeenkomstige hoedanigheid, of daarmee overeenstemmend, of goedkoper aan bod.


Lees meer