Dagcursus (ochtend en middag)


‘Specificeren in de B&U-sector’

Aanmelden | Aanvullende info | Route


Inleiding

Latent specificeren we al eeuwenlang in de B&U-sector. We leggen immers dikwijls vast wat we gedaan willen hebben, waarbij een afdwingbaar contract in het verre verleden niet altijd het uitgangspunt was. We specificeren juist ook om beslissingen vast te leggen om zodoende de interne en externe communicatie op technisch gebied te verduidelijken. Bij deze dagcursus ligt het accent op de zogenaamde technische specificaties en de juridische specificaties, doch niet enkel gekoppeld gedacht aan de TO-fase, de klassieke besteksfase. Met name het specificeren in alle projectstadia, van pre-ontwerp, ontwerp, bouw, de gebruiksfase tot sloop worden belicht. Gekeken wordt naar het detailniveau van het specificeren, de overerfbaarheid daarvan en de interactie met ander rollen in een fase zoals het modelleren en het calculeren. Juridische specificaties zijn vaak de kernbedingen van een overeenkomst, zoals STABU hoofdstuk 01 versus de UAV 2012 als de MBO versus de UAV-gc 2005. De technische specificatie kennen diverse detailsniveaus en kunnen bestaan uit functionel (doel) eisen en prestatie-eisen (afschot 1:100). Prestatie-eisen die nummeriek, alfanummeriek of verbeeldend met bv fotomateriaal of bemonstering zijn vastgelegd in attributen, kenmerken en waarden. Kortom, na deze dag bent u volledig op de hoogte van de meerwaarde van het specificeren in de B&U-sector in de ruimste zin van het woord.


Leerdoel

Na het bijwonen van de dagcursus wordt de cursist geacht:

 1. inhoudelijk geïntroduceerd te zijn in de betekenis van specificeren in de B&U-sector;
 2. inhoudelijk in staat te zijn om zelf te kunnen specificeren;
 3. in- en externe communicatie te kunnen voeren over specificeren;
 4. door anderen opgestelde specificaties kunnen duiden;
 5. kennis te hebben vergaard omtrent zijn/haar eigen specifiek te stellen leerdoel.


Programma/inhoud

 1. Soorten samenwerking en contractvormen, voorwaarden;
 2. Gebouwtypen, ruimten, elementclusters, elementen, elementvarianten, bouwdelen, componenten, technieken, activiteiten en middelen specificeren;
 3. Fasering, projectfasen, projectstadia, het detailniveau van de specificatie, harde en zachte knip;
 4. Technische specificaties en juridische specificaties in de B&U-sector;
 5. Functioneel en prestatiegericht specificeren;
 6. Specificeren aan objecten zoals bouwwerken, gebouwen, werken;
 7. Specificeren voor diverse activiteiten zoals bouwen, onderhouden, renoveren, restaureren, slopen;
 8. Specificeren voor werken primair, secundair voor diensten en leveringen;
 9. Specificeren van de kernbedingen ten behoeve van een overeenkomst;
 10. Interactie tussen specificeren, modelleren en calculeren;
 11. Attributen, kenmerken en waarden specificeren;
 12. SMART specificeren en prioriteiten stellen (MoSCoW);
 13. Locatie specificeren, 0-punt, GIS/GPS en aan ruimtenaam;
 14. Verifieren en valideren van specificaties;
 15. tips en trucs.


Duur

De dagcursus duurt één lesdag (dit zijn twee dagdelen oftewel vier lesblokken van 100 minuten). Een lesdag duurt van 9.15 tot 17.00 uur met de nodige koffie- en theepauzes. Tussen 12.45 en 13.30 uur zal een lunch worden verzorgd.


Plaats en data

De cursus wordt gehouden bij Aspectibus te Apeldoorn. De lesdata zijn: afhankelijk van het animo worden in overleg de data geprikt.


Cursuskosten

De kosten voor deze dagcursus zijn € 545,-- (prijsstelling 2024) per cursist, excl. BTW. Dit is inclusief koffie/thee, lunch, digitale syllabus, overig studiemateriaal. Op de cursus zijn de "Algemene Voorwaarden Aspectibus" van toepassing.