Leergangen


Leergang bouwspecificatiedeskundige B&U-sector

Het gestructureerd opstellen van met name technische (Technische Specificatie) en juridische (kernbedingen) bouwspecificaties in de B&U-sector, onder meer voor een zachte knip fase-overgang of voor harde knip bouwcontract, is specialistisch werk en vraagt om goed opgeleide mensen.

Dit alles in een sterk veranderende Nederlandse bouwsector waarin BIMmen een steeds belangrijkere rol inneemt waarbij men streeft naar een koppeling tussen de Technische Specificaties en het 3d model alsmmede de calculatie. Tijdens deze leergang raakt u volledig vertrouwd met de diverse benodigde kerntaken en bijbehorende beroepscompetenties van dit steeds belangrijker wordende vakgebied.


Lees meer.