Opleidingen


Bestekschrijver woning- en utiliteitsbouw (B&U)

Het beschrijven van een werk of het voorwerp van de opdracht, oftewel het opstellen van een klassiek bestek(boek), daarbij gebruikmakend van bijvoorbeeld de STABU-bestekssysyematiek, is specialistisch werk. Ieder (bouw)werk is uniek en daarmee is het onderhavige bestek altijd projectspecifiek. Dikwijls is er maar weinig tijd voorhanden voor het opstellen en het analyseren van een bestek terwijl partijen in de B&U-sector elkaar steeds vaker en harder aanspreken op hun verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden. Daarnaast is de Europese en Nederlandse wet- en regelgeving steeds aan ingrijpende veranderingen onderhevig. Veranderingen die ingrijpen op de bestekken in de B&U-sector. Dit vraagt om goed opgeleide mensen. Tijdens deze breedgedragen opleiding raakt u volledig vertrouwd met de inhoud van dit vakgebied en leert u de kennis en kunde van het vak. 


Lees meer


Directievoering in de B&U-sector (UAV 2012/STABU-bestek)

Directievoering is het namens de opdrachtgever begeleiden van en toezien op de uitvoering van het werk conform de contractstukken. Ze vertegenwoordigt de opdrachtgever in alle zaken die de uitvoering van het bouwproject betreffen. Toezicht op ondermeer het gebied van architectuur/bouwkunde, interieur, bouwfysica en akoestiek, landschapsarchitectuur, constructies en installaties. 

Tevens verzorgt de directie het opnemen van het werk zoals bij de voltooiing van het werk met de bijbehorende oplevering.

Om deze taken in de B&U-sector goed uit te kunnen oefenen is een gedegen specifieke kennis van o.a. de UAV 2012, het bestekboek, standaard technische bepalingen en wet- en regelgeving aangaande aanbesteden meer dan noodzakelijk.

Om u wegwijs hierin te maken wordt deze vijfdaagse opleiding georganiseerd. Tijdens deze opleiding raakt u volledig vertrouwd met het hiervoor genoemde.


Lees meer