Geschillenbeslechting


Conflictbemiddeling of mediation

Aspectibus kan als confictbemiddelaar of als mediator optreden om twee of meer personen, partijen ofgroependie eengeschilmet elkaar hebben over de uitleg van een bouwcontract in gesprek brengen teneinde onderling tot een oplossing te komen. Confictbemiddeling en mediation is vooral nuttig als de communicatie verstoord is, als rechtstreekseonderhandelingtussen de partijen belemmerd wordt door een wederzijds gebrek aanvertrouwen, of als er sprake is van eenescalatie. Conflictbemiddeling en mediation kan zelfs werken als een van de partijen zo kwaad ofbeledigdis, dat hij/zij weigert nog langer met de andere partij(en) te praten.


Lees meer.