Referentieteksten


Bureau- of moederbestek

Bij Aspectibus bestaat de mogelijkheid om een bureau- of moederbestek, gebaseerd op de STABU-besteksystematiek, van primair het administratieve juridische gedeelte van het bestekboek oftewel de ‘VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN’te laten opstellen, beheren en onderhouden. Dit moeder- of bureaubestek kan vervolgens dienen als referentie of aanbeveling voor een projectbestek. Hierbij gaat het bij deze vorm van dienstverlening uitdrukkelijk NIET over het opstellen van een bestekboek voor een specifiek project. Daarvoor kunt u terecht bij specialistische bureaus.


Lees meer.