Support


Help- en servicedesk

Bij Aspectibus bestaat de mogelijkheid om zowel telefonisch als per e-mail vragen te stellen en advies in te winnen over bouwcontracten in het algemeen en STABU bestekken in het bijzonder. Deze dienstverlening strekt zich van het gericht doorverwijzen naar een instantie die uw vraag inhoudelijk kan oppakken tot het zelf adequaat beantwoorden van uw gestelde vraag.


Lees meer.