Aspectibus


ing. H.H.M. (Henny) Miltenburg

Bouwspecificatie- en bestekdeskundige, (hoofd)docent 

Al meer dan 30 jaar bouwbreed erkend als dé Nederlandse specialist op het gebied van specificeren in de B&U-sector.


Profiel

Na het volgen van de LTS, MTS en HTS Bouwkunde, allen te Utrecht, heb ik ruime praktijkervaring opgedaan, met name op het gebied van bestekken en begroten, in verschillende sectoren bij diverse architectenbureaus. In die tijd studeerde ik in de avond-uren ook nog bij een architectuur opleiding, het IVA, het Instituut Voor Architectuur, te Utrecht waar ik ondermeer les in  de geschiedenis der bouwkunst heb gekregen van ene mevrouw Wilma Visser, thans voorzitter van de BNB! Tussen 1 april 1997 en 1 juli 2014 was ik in dienst bij de Stichting STABU. In eerste instantie als medewerker externe kwaliteit maar vanaf 1 september 2001 kreeg ik daarbovenop ook nog eens de verantwoordelijkheid voor het volledige cursusprogramma. Het beoordelen van diverse bestekken uit de markt behoorde tevens tot mijn takenpakket alsmede het bemannen van de helpdesk met betrekking tot juridische en technische vraagstukken. Ook organiseerde ik de STABU gebruikersdagen en was vaste standbemanning bij de Bouwbeurs.


Opheffen cursussen bij STABU

Daar men bij de stichting STABU begin 2014 voornemens was om de gehele opleidingentak af te stoten, besloot ik na het vernemen van dat nieuws,  direct mijn eigen bedrijf te starten om de mijns inziens wel degelijk belangrijke cursussen en opleidingen aangaande bestekken te behouden voor de markt en zodoende presenteerde ik als eigenaar van Aspectibus, na maanden van intensieve voorbereidingen, op dinsdag 22 juli 2014, mijn verjaardag, "officieel" mijn eigen, toen nog besteksgerelateerde, cursussen en dienstverleningen. Door toedoen van andere samenwerkingsvormen en bijbehorende contractvormen is het vakgebied van specificeren de laatste jaren in de B&U-sector alleen nog maar belangrijker en boeiender geworden, maar zeker ook een stuk complexer.


Drive

Mijn drive is het om mensen in de B&U-sector, mede om ze toekomstbestendig te laten zijn, bij- en om te scholen en te adviseren op het vakgebied van technisch en juridisch specificeren. Gezien mijn dagelijkse beroepspraktijk is er op dit terrein nog genoeg werk te doen, zowel bij:


  1. het gilde van de klassieke bestekschrijvers en bestekdeskundigen en menig bouwspecificatiedeskundige;
  2. de makers van de benodigde specificatie-tools;
  3. de leverancier van de benodigde data, de specificaties die gespecificeerd dienen te worden;
  4. partijen zoals opdrachtgevers, die de meerwaarde, soms opgelegd door overheidsbeslissingen, zoals minder faalkosten, van eenduidig en accuraat vastgelegde gebouw- en contractdata, naast ondermeer 3d- en calculatiedata, gaan inzien.

 

Naast de trotse eigenaar van en docent bij Aspectibus ben ik ook:

  1. ex bestuurslid (vicevoorzitter) van de Beroepsvereniging Nederlandse Bouwspecificatiedeskundigen  (BNB);
  2. lid van de werkgroep "Systematiek en BIM" van de BNB;
  3. lid van de Werkgroep "Kennis en Educatie" van de BNB;
  4. voorzitter  van de werkgroep "Bijeenkomsten", die de kennisbijeenkomsten en de online lunchbijeenkomsten organiseren" van de BNB;
  5. gastdocent, "Bestekken" en "Aanbesteden en contracteren"  bij het Hoger Technisch Instituut(HTI), opleiding Bouwkosten.

 

Statement

De boodschap die ik zou willen meegeven aan de huidige en toekomstige bouwspecificatiedeskundigen is: You have to think big to be big

unsplash