Aspectibus

Dagcursus (ochtend en middag)


'Meer en minderwerk' & 'OG (Of Gelijkwaardig)'

Aanmelden | Aanvullende info | Route


Inleiding

Deze dagcursus is een combinatie van de dagdeelcursussen ‘Meer en minderwerk' en ‘OG (Of Gelijkwaardig)'.

 

Leerdoel

Na het bijwonen van de dagcursus wordt de cursist geacht:

 

Ochtend

 1. inhoudelijk bekend te zijn met meer en minderwerk in zowel professionele bouwcontracten zoals bestekken als in consumenten overeenkomsten;
 2. in- en externe communicatie te kunnen voeren over meer- en minderwerk.

 

Middag

 1. inhoudelijk bekend te zijn met OG (Of Gelijkwaardig) in zowel professionele bouwcontracten zoals bestekken als in consumenten overeenkomsten;
 2. in- en externe communicatie te kunnen voeren over OG (Of Gelijkwaardig).

 

Programma/inhoud

 

Ochtend

 1. meerwerk in titel 12 van boek 7 “Aanneming van werk” uit het Burgerlijk Wetboek;
 2. verrekening van meer en minderwerk UAV 2012;
 3. bestekswijzigingen (UAV 2012);
 4. stelposten (UAV 2012);
 5. hoeveelheden (UAV 2012);
 6. afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden (UAV 2012);
 7. afwijkingen van geschatte hoeveelheden;
 8. verschil bijbetaling en meerwerk;
 9. verrekening meer en minderwerk
 10. meer en minderwerk in koop-/aannemingsovereenkomsten;
 11. meer en minderwerk in de UAVgc-2005;
 12. meer en minderwerk in de AVA 2013;
 13. tips en trucs.

 

Middag

 1. OG in de Europese Richtlijn 2014/24/EU betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten;
 2. OG in de Europese Richtlijn “Speciale sectoren”
 3. OG bij publieke en private opdrachtgevers;
 4. OG in het Aanbestedingswet 2016 en het Aanbestedingsbesluit;
 5. OG in het ARW 2016;
 6. OG in de UAV 2012, paragraaf 17, lid 5 etc.;
 7. OG in het bestek;
 8. variant versus alternatief;
 9. kostentechnische en juridische aspecten van OG i.c.m. voorgeschreven bouwstoffen, leveranciers etc.;
 10. OG in koop-/aannemingsovereenkomsten;
 11. OG in de UAVgc-2005;
 12. OG in de AVA 2013;
 13. tips en trucs.

 

Duur

De dagcursus duurt één lesdag (dit zijn twee dagdelen oftewel vier lesblokken van 100 minuten). Een lesdag duurt van 9.15 tot 17.00 uur met de nodige koffie- en theepauzes. Tussen 12.45 en 13.30 uur zal een lunch worden verzorgd.

 

Plaats en data

De dagcursus wordt gehouden bij Aspectibus te Apeldoorn op:

 

 1. donderdag 22 februari 2024 (week 8);
 2. donderdag 30 mei 2024 (week 22);
 3. donderdag 24 oktober 2024 (43).

 

Cursuskosten

De kosten voor deze dagcursus zijn € 545,-- (prijsstelling 2024) per cursist, excl. BTW. Dit is inclusief koffie/thee, lunch, digitale syllabus, overig studiemateriaal. Op de cursus zijn de "Algemene Voorwaarden Aspectibus" van toepassing.

unsplash