Aspectibus

Dagcursus (ochtend en middag)


‘UAV 2012 verdiepingcursus’

Aanmelden | Aanvullende info | Route


Inleiding

Standaardvoorwaarden spelen in de bouw een belangrijke rol. Om u wegwijs te maken in de complexe wereld van standaardvoorwaarden in bouwcontracten, wordt deze  driedaagse cursus georganiseerd. Tijdens deze dagen raakt u inhoudelijk geheel vertrouwd met het fenomeen standaardvoorwaarden in het algemeen en dé (rol van) standaardvoorwaarden (UAV 2012 etc.) bij aanneming van werk in de B&U-sector specifiek.


Leerdoel

Na het bijwonen van de meerdaagse cursus wordt de cursist geacht:

 1. het inhoudelijk bekend zijn met de opdracht, opdrachtbestanddelen, de specificatie van de opdracht en de te kiezen uitbestedingsstrategie;
 2. het inhoudelijk bekend zijn met de keuze van de contractvorm, de selectie van opdrachtnemers, de opdracht, de directievoering en het toezicht;
 3. het inhoudelijk bekend zijn met coördinatie, keuring en opneming, goedkeuring en oplevering alsmede de veranderende bouwopgave;
 4. het inhoudelijk bekend zijn met wet- en regelgeving, privaat- en publiekrecht Europese richtlijnen en standaardvoorwaarden;
 5. het inhoudelijk bekend zijn met VERTEGENWOORDIGING VAN PARTIJEN en ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN in dé standaardvoorwaarden bij aanneming van werk in de B&U-sector;
 6. het inhoudelijk bekend zijn met de AANVANG, UITVOERINGSDUUR, OPLEVERING, WIJZIGING TIJDSTIPPEN VAN UITVOERING, SCHORSING en BEEINDIGING IN ONVOLTOOIDE STAAT in dé standaardvoorwaarden bij aanneming van werk in de B&U-sector;
 7. het inhoudelijk bekend zijn met het WERKTERREIN, RECLAME en BOUWSTOFFEN in dé standaardvoorwaarden bij aanneming van werk in de B&U-sector;
 8. het inhoudelijk bekend zijn met HULPMIDDELEN en de UITVOERING in dé standaardvoorwaarden bij aanneming van werk in de B&U-sector;
 9. het inhoudelijk bekend zijn met MEER EN MINDER WERK, BETALING, OMZETBELASTING, KORTINGEN en VERPANDING in dé standaardvoorwaarden bij aanneming van werk in de B&U-sector;
 10. het inhoudelijk bekend zijn met ZEKERHEIDSTELLING en VERZEKERING in dé standaardvoorwaarden bij aanneming van werk in de B&U-sector;
 11. het inhoudelijk bekend zijn met SCHADE AAN HET WERK, IN GEBREKE BLIJVEN, ONVERMOGEN OF OVERLIJDEN VAN EEN DER PARTIJEN, KOSTENVERHOGENDE OMSTANDIGHEDEN, VASTLEGGEN VAN DE TOESTAND en BESLECHTING VAN GESCHILLEN in dé standaardvoorwaarden bij aanneming van werk in de B&U-sector;
 12. inhoudelijk kennis te hebben genomen van de herziening van de U.A.V. 1989 en UAVT 1992 in de UAV 2012;
 13. in- en externe communicatie te kunnen voeren over dé standaardvoorwaarden bij aanneming van werk in de B&U-sector;
 14. kennis te hebben vergaard omtrent zijn/haar eigen specifiek te stellen leerdoel.


Programma/inhoud

 1. bestekssystematieken en standaardvoorwaarden bij aanneming van werk in de B&U-sector;
 2. de opdracht, opdrachtbestanddelen, de specificatie van de opdracht en de te kiezen uitbestedingsstrategie;
 3. de keuze van de contractvorm, de selectie van opdrachtnemers, de opdracht, de directievoering en het toezicht;
 4. coördinatie, keuring en opneming, goedkeuring en oplevering alsmede de veranderende bouwopgave;
 5. wet- en regelgeving, privaat- en publiekrecht Europese richtlijnen en standaardvoorwaarden;
 6. VERTEGENWOORDIGING VAN PARTIJEN en ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN in dé standaardvoorwaarden bij aanneming van werk in de B&U-sector;
 7. AANVANG, UITVOERINGSDUUR, OPLEVERING, WIJZIGING TIJDSTIPPEN VAN UITVOERING, SCHORSING en BEEINDIGING IN ONVOLTOOIDE STAAT in dé standaardvoorwaarden bij aanneming van werk in de B&U-sector;
 8. WERKTERREIN, RECLAME en BOUWSTOFFEN in dé standaardvoorwaarden bij aanneming van werk in de B&U-sector;
 9. HULPMIDDELEN en de UITVOERING in dé standaardvoorwaarden bij aanneming van werk in de B&U-sector;
 10. MEER EN MINDER WERK, BETALING, OMZETBELASTING, KORTINGEN en VERPANDING in dé standaardvoorwaarden bij aanneming van werk in de B&U-sector;
 11. ZEKERHEIDSTELLING en VERZEKERING in dé standaardvoorwaarden bij aanneming van werk in de B&U-sector;
 12. SCHADE AAN HET WERK, IN GEBREKE BLIJVEN, ONVERMOGEN OF OVERLIJDEN VAN EEN DER PARTIJEN, KOSTENVERHOGENDE OMSTANDIGHEDEN, VASTLEGGEN VAN DE TOESTAND en BESLECHTING VAN GESCHILLEN in dé standaardvoorwaarden bij aanneming van werk in de B&U-sector;
 13. de herziening van de U.A.V. 1989 en UAVTI 1992 in de UAV 2012;
 14. in- en externe communicatie voeren over dé standaardvoorwaarden bij aanneming van werk in de B&U-sector;
 15. behandeling van het eigen opgestelde specifieke leerdoel;
 16. tips en trucs.


Duur

De meerdaagse cursus duurt drie lesdagen. Een lesdag is verdeeld in twee dagdelen oftewel vier lesblokken van 100 minuten. Een lesdag duurt van 9.15 tot 17.00 uur met de nodige koffie- en theepauzes. Tussen 12.45 en 13.30 uur zal een lunch worden verzorgd.


Plaats en data

De meerdaagse cursus wordt gehouden bij Aspectibus te Apeldoorn. De lesdata zijn: 

 • dinsdag 18 juni  2024 (week 25) + donderdag 20 juni 2024 (week 25) + donderdag 27 juni 2024 (week 26).


Cursuskosten

De kosten voor deze cursus zijn € 1.365,-- per cursist (prijsstelling 2024), excl. BTW. Dit is inclusief koffie/thee, lunch, digitale syllabus, overig studiemateriaal. Op de cursus zijn de "Algemene Voorwaarden Aspectibus" van toepassing. 

unsplash