Aspectibus


Opleidingen


Bestekschrijver woning- en utiliteitsbouw (B&U)

De STABU-bestekssystematiek voor de woning- en utiliteitsbouw, het product van de integratie van de Standaard Referentiebestek voor de Woningbouw (SRW) uit de jaren 80 van de vorige eeuw (inclusief Onderhoud en Woningverbetering (SROW)) en de eerste editie van de STABU Standaardbestek voor Burger- en Utiliteitsbouw uit 1986, is tot op heden de Nederlandse standaard bestekssystematiek in de B&U-sector.  Het beschrijven van een werk, oftewel het opstellen van een klassiek bestek(boek), daarbij gebruikmakend van bijvoorbeeld de STABU-bestekssysystematiek, is specialistisch werk. Dikwijls is er maar weinig tijd voorhanden voor het opstellen en het analyseren van een bestek terwijl partijen in de B&U-sector elkaar steeds vaker en harder aanspreken op hun verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden. Daarnaast is de Europese en Nederlandse wet- en regelgeving steeds aan ingrijpende veranderingen onderhevig. Veranderingen die ingrijpen op de bestekken in de B&U-sector. Dit vraagt om goed opgeleide mensen. Tijdens deze breedgedragen meerdaagse opleiding raakt u volledig vertrouwd met de inhoud van dit vakgebied en leert u de kennis en kunde van het vak. 


De onderwerpen zullen door docent ing. H.H.M. (Henny) Miltenburg, eventueel met de aan Aspectibus verbonden gastdocenten, helder worden behandeld.


Lees meer


Directievoering in de B&U-sector (UAV 2012/STABU-bestek)

Directievoering is het namens de opdrachtgever begeleiden van en toezien op de uitvoering van het werk conform de contractstukken. Ze vertegenwoordigt de opdrachtgever in een groot aantal zaken die de uitvoering van het (ver)bouwproject betreffen. Toezicht op ondermeer het gebied van architectuur/bouwkunde, interieur, bouwfysica en akoestiek, landschapsarchitectuur, constructies en installaties.  Tevens verzorgt de directie het opnemen van het werk zoals bij de voltooiing van het werk met de bijbehorende oplevering. Om deze taken op basis van een STABU-bestek goed uit te kunnen oefenen is een gedegen specifieke kennis van o.a. de UAV 2012, het STABU bestekboek, standaard technische bepalingen zoals opgenomen in de STABU-standaard en wet- en regelgeving aangaande aanbesteden en bouwen meer dan noodzakelijk.

 

Het onderwerp zal door docent ing. H.H.M. (Henny) Miltenburg, eventueel met de aan Aspectibus verbonden gastdocenten, helder worden behandeld.

 

Lees meer

unsplash