ing H.H.M. (Henny) Miltenburg | hmiltenburg@aspectibus.nl | 06-51668875

Cursussen sitemap

Aanmelden

 1. Formulier aanmelding voor een cursus

Dagcursussen

 1. Actualiteit in wet- en regelgeving in de B&U-sector
 2. Beginselen van het Faillissementsrecht en Vennootschaps- en ondernemingsrecht
 3. CE-markering en de Europese Verordening Bouwproducten basis
 4. CE-markering en de Europese Verordening Bouwproducten voor bestekschrijvers 
 5. Functioneel specificeren in de bouw PM
 6. Garanties in de bouw
 7. Meer en minderwerk' en 'OG (Of Gelijkwaardig)
 8. Aanbestedingswet 2012, de Gids proportionaliteit en het Aanbestedingsreglement (ARW 2012)
 9. Nieuwe samenwerkingsverbanden in de bouw
 10. STABU-bestekken lezen
 11. STABU-bestekssystematiek
 12. UAV 2012, Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en technische installatiewerken 2012
 13. UAV-GC 2005, Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen 2005
 14. Verzekeringen in de bouw

Dagdeelcursussen

 1. Aansprakelijkheid in de bouw
 2. Actualiteiten aanpak leegstand en flexibel gebruik 
 3. Actualiteiten in de veranderende zorgmarkt
 4. AVA 2013, Algemene Voorwaarden voor Aanneming van Werk 2013
 5. Beginselen van het faillissementsrecht
 6. CE-markering en de Europese Verordening Bouwproducten voor fabrikanten
 7. Design for All, van theorie tot bestek 
 8. Meer en minderwerk
 9. OG (Of Gelijkwaardig)
 10. Vennootschaps- en ondernemingsrecht

Meerdaagse cursussen

 1. Contractbeheersing bij UAV-gc contracten
 2. Dé (rol van) standaardvoorwaarden (UAV 2012 etc.) bij aanneming van werk in de B&U-sector
 3. Opfriscursus Bestekschrijver woning- en utiliteitsbouw
 4. Functioneel specificeren in de B&U-sector

Opleidingen

 1. STABU Bestekschrijver
 2. Directievoering in de B&U-sector (UAV 2012/bestek), voorheen Directievoering UAV 2012/STABU-bestek

Leergang

 1. Leergang bouwcontractdeskundige B&U 2021-2022 (nieuw)

Incompany

 1. Bedrijfsgericht
 2. Bedrijfsgerichte cursus Effectieve communicatie in de bouw

Bijeenkomsten

 1. Bijeenkomsten

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 


 

Opbellen
Info