Aspectibus

Tweedaagse cursus (ochtend en middag)


‘Opfriscursus STABU (gediplomeerde) bestekschrijver’

Al meer dan 15 jaar bouwbreed erkend als de Nederlandse tweedaagse opfriscursus voor (gediplomeerde) bestekschrijvers

Aanmelden | Aanvullende info | Route


Inleiding

De Opfriscursus STABU-Bestekschrijver is speciaal bedoeld voor de gediplomeerden van de opleiding STABU-Bestekschrijver die graag bijgeschoold wil worden over de meest recente ontwikkelingen in het vakgebied. Door middel van de opfriscursus is het mogelijk om kennis te nemen van o.a. wijzigingen in wet- en regelgeving en de gevolgen daarvan.


Het onderwerp zal door docent ing. H.H.M. (Henny) Miltenburg helder worden behandeld.


Leerdoel

Na het bijwonen van de meerdaagse cursus wordt de cursist geacht:

 1. geïntroduceerd te zijn in de nieuwe contractvormingen ("traditioneel", "innovatief", "bouwteam", "PPS" etc.) in de bouw in het algemeen en in het vakgebied van de bestekschrijver specifiek;
 2. inhoudelijk bekend te zijn met de actuele wet- en regelgeving in de bouw en de relevantie daarvan met het bestek;
 3. vertrouwd te zijn met het aanbestedingsproces;
 4. kennis te hebben van pseudo-regelgeving die een relatie tot het bestek heeft;
 5. het kunnen beoordelen van een bestekboek;
 6. geïntroduceerd te zijn in het specificeren op basis van Europese normen;
 7. inzicht te hebben in het verschil tussen vraag- en aanbod(bestek) specifcaties en het opstellen ervan;
 8. inzicht te hebben in actuele publicaties waaraan bestekteksten kunnen worden gerelateerd;
 9. zich moderne strategieën eigen te hebben gemaakt over het opstellen en beoordelen van een bestekboek;
 10. inzicht te hebben in hulpinformatie die de markt momenteel aanbiedt ten behoeve van het opstellen van bestekteksten;
 11. kennis te hebben vergaard omtrent zijn/haar eigen specifiek te stellen leerdoel.


Programma/inhoud

 1. geïntegreerde contractvorming (UAVgc-2005);
 2. herziening van de U.A.V. 1989 en UAVTI 1992 in de UAV 2012 in de UAV 2012, 
 3. de relatie met bestekssystematieken;
 4. aanpassingen in de Wet ketenaansprakelijkheid (WKA);
 5. wijzigingen verzekeringsrecht;
 6. wijzigingen in het voormalige GIW, consumentbescherming, ten gevolge van de titel Aanneming van Werk uit het Burgerlijk Wetboek;
 7. Wet kwaliteitsborging (WKB);
 8. CE-markering versus KOMO;
 9. Het Besluit Bodemkwaliteit versus het Bouwstoffenbesluit (BSB);
 10. Aanbestedingswet 2016, ARW 2016 en de Gids proportionaliteit;
 11. geschillenbeslechting;
 12. titel 12 van boek 7, de nieuwe titel "Aanneming van werk" uit het Burgerlijk Wetboek, de (pre)contractuele waarschuwingsplicht en aansprakelijkheid na de oplevering;
 13. nieuwe ontwikkelingen in bestekkenland;
 14. actualiteit in pseudo-regelgeving (WoonKeur, Politiekeurmerk etc.);
 15. relatie bestekssystematieken met fabrikant/toeleverancier;
 16. standaard technische bepalingen zoals de STABU-Standaard 2012;
 17. wijzigingen verzekeringsrecht;
 18. de grondroerdersregeling (WIUON);
 19. wijzigingen Arbeidsomstandighedenbesluit;
 20. uitvoerige inhoudelijke besteksbeoordeling van door de cursisten aangereikte bestekboek(en);
 21. behandeling van het eigen opgestelde specifieke leerdoel;
 22. trends;
 23. Ruimte-, elementen- en bouwdeelbestekken
 24. tips en trucs.


Duur

De meerdaagse cursus duurt twee lesdagen. Een lesdag is verdeeld in twee dagdelen oftewel vier lesblokken van 100 minuten. Een lesdag duurt van 9.15 tot 17.00 uur met de nodige koffie- en theepauzes. Tussen 12.45 en 13.30 uur zal een lunch worden verzorgd.


Plaats en data

De cursus wordt gehouden bij Aspectibus te Apeldoorn. De lesdata zijn:

 • dinsdag 26 maart 2024 + donderdag 28 maart 2024 (week 13).


Cursuskosten

De kosten voor deze meerdaagse cursus zijn € 945,-- per cursist (prijsstelling 2024), excl. BTW. Dit is inclusief koffie/thee, lunch, digitale syllabus, overig studiemateriaal. Op de cursus zijn de "Algemene Voorwaarden Aspectibus" van toepassing.

unsplash