Aspectibus


Controle inkoopvoorwaarden

 *”leveren is niet hetzelfde als opleveren!”


Inleiding

Bij Aspectibus bestaat de mogelijkheid om uw inkoopvoorwaarden op specifiek het onderdeel “werken” in relatie tot wet- en regelgeving en paritair overeengekomen voorwaarden zoals de UAV 2012 te laten controleren.


Doel

Na de controle van de inkoopvoorwaarden wordt de aanvrager geacht:

  1. de inkoopvoorwaarden kritisch te kunnen beoordelen op inhoud;
  2. het verschil kunnen duiden tussen werken, diensten en leveringen;
  3. enigszins geïntroduceerd te zijn in samenwerkingsvormen en contractsvormen ("traditioneel", "innovatief", "bouwteam" etc.) in de bouw;
  4. in beperkte mate op de hoogte te zijn van het toepassen van de inkoopvoorwaarden in relatie tot een bestek waarin opgenomen de technische bepalingen uit de STABU-Standaard 2019 en de paritair overeengekomen administratieve voorwaarden uit de UAV 2012;
  5. enigszins geïntroduceerd te zijn in de wet- en regelgeving in de bouw en de relevantie daarvan met de inkoopvoorwaarden;
  6. op de hoogte te zijn van andere gangbare (inkoop)voorwaarden;
  7. in- en externe communicatie te kunnen voeren over de inkoopvoorwaarden;
  8. diverse bureauprocessen te kunnen aansturen die het werken met de inkoopvoorwaarden vereenvoudigen.


Werkwijze

Na acceptatie van de offerte dient u de onderhavige inkoopvoorwaarden minimaal 1 week voorafgaand aan de doornee-mochtend te e-mailen naar hmiltenburg@aspectibus. De inkoopvoorwaarden zullen in de dagen voorafgaand aan de doorneemochtend digitaal van commentaar worden voorzien. Op de doorneemochtend zelf worden deze bevindingen met de aanvrager inhoudelijk doorgenomen. 


Afsluiting

Na afloop van de doorneem-ochtend wordt het digitale exemplaar van de onderhavige inkoopvoorwaarden, met eventuele aanpassingen naar aanleiding van de doorneem-ochtend, per e-mail aan de aanvrager ter beschikking gesteld.


Programma/inhoud

De volgende vorm van controle wordt aangeboden:

  • controle van de inkoopvoorwaarden op specifiek het onderdeel “werken” in relatie tot wet- en regelgeving en paritair overeengekomen voorwaarden zoals de UAV 2012.


Beoordelaar


Groepsgrootte

Bij de doorneem-ochtend mogen in beginsel maximaal 3 deelnemers namens de aanvrager aanwezig zijn.


Duur

De doorneem-ochtend duurt van 9.15 tot 12.00 uur. Aspectibus zorgt voor koffie- en thee. Tussen 12.00 en 12.30 uur zal een lunch worden verzorgd.


Plaats en data

De doorneem-ochtend vindt plaats bij Aspectibus te Apeldoorn. De datum van de doorneem-ochtend is in overleg met u te bepalen.


Kosten

De kosten voor een controle zijn: € 540,-- excl. BTW. Prijsstelling 2024, excl. BTW. Hier zijn de uitgebreide voorbereiding bij inbegrepen en dit is inclusief koffie/thee en lunch bij de doornee-mochtend. Op de controle zijn de "Algemene Voorwaarden Aspectibus" van toepassing. 

unsplash