Aspectibus

Dagdeelcursus (middag)                                                                                                                                                         


'OG (Of Gelijkwaardig)'

Al meer dan 15 jaar bouwbreed erkend als dé Nederlandse cursus over Of gelijkwaardigheid (OG).

Aanmelden | Aanvullende info | Route


Inleiding

De begrippen Of gelijkwaardig, overeenkomstige hoedanigheid en of daarmee overeenstemmend, komen in de bouw voor omdat er sprake kan zijn van een aanbestedingsplichtige partij, een zogenaamde aanbestedende dienst, als opdrachtgever of de wens van de uitvoerende partij (aannemer/opdrachtnemer) een zekere inbreng te krijgen over de reeds door of namens de opdrachtgever gemaakte technische oplossingen. Dit punt lijdt echter vaak wel tot pittige discussies en soms tot arbitrage- en/of rechtszaken.

 

Het onderwerp zal door docent ing. H.H.M. (Henny) Miltenburg helder worden behandeld.

  

Leerdoel

Na het bijwonen van de dagdeelcursus wordt de cursist geacht:

 

 1. inhoudelijk bekend te zijn met OG (Of Gelijkwaardig) in zowel professionele bouwcontracten zoals bestekken als in consumenten overeenkomsten;
 2. in- en externe communicatie te kunnen voeren over OG (Of Gelijkwaardig).

 

Programma/inhoud

 1. OG in de Europese Richtlijn 2014/24/EU betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten;
 2. OG in de Europese Richtlijn “Speciale sectoren”
 3. OG bij publieke en private opdrachtgevers;
 4. OG in het Aanbestedingswet 2016 en het Aanbestedingsbesluit;
 5. OG in het ARW 2016;
 6. OG in de UAV 2012, paragraaf 17, lid 5 etc.;
 7. OG in het bestek;
 8. variant versus alternatief;
 9. kostentechnische en juridische aspecten van OG i.c.m. voorgeschreven bouwstoffen, leveranciers etc.;
 10. OG in koop-/aannemingsovereenkomsten;
 11. OG in de UAVgc-2005;
 12. OG in de AVA 2023 zowel B2B als de B2C;
 13. tips en trucs.

 

Duur

Deze dagdeelcursus duurt een halve lesdag (dit is 1 dagdeel oftewel 2 lesblokken van 100 minuten). Een halve lesdag duurt van 13.30 tot 17.00 uur met de nodige koffie- en theepauze. Tussen 12.45 en 13.30 uur zal een lunch worden verzorgd.

 

Plaats en data

De dagdeelcursus wordt gehouden bij Aspectibus te Apeldoorn op:

 

 1. donderdag 22 februari 2024 (week 8);
 2. donderdag 30 mei 2024 (week 22);
 3. donderdag 24 oktober 2024 (43).

 

Cursuskosten

De kosten voor deze dagdeelcursus zijn € 275,-- (prijsstelling 2024) per cursist, excl. BTW. Dit is inclusief koffie/thee, lunch, digitale syllabus, overig studiemateriaal. Op de dagdeelcursus zijn de "Algemene Voorwaarden Aspectibus" van toepassing.unsplash