Aspectibus

Dagdeelcursus (middag)                                                                                                                                                         


'OG (Of Gelijkwaardig)'

Aanmelden | Aanvullende info | Route


Inleiding

Deze dagdeelcursus gaat over ‘OG (Of Gelijkwaardig)'.

  

Leerdoel

Na het bijwonen van de dagdeelcursus wordt de cursist geacht:

 

 1. inhoudelijk bekend te zijn met OG (Of Gelijkwaardig) in zowel professionele bouwcontracten zoals bestekken als in consumenten overeenkomsten;
 2. in- en externe communicatie te kunnen voeren over OG (Of Gelijkwaardig).

 

Programma/inhoud

 1. OG in de Europese Richtlijn 2014/24/EU betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten;
 2. OG in de Europese Richtlijn “Speciale sectoren”
 3. OG bij publieke en private opdrachtgevers;
 4. OG in het Aanbestedingswet 2016 en het Aanbestedingsbesluit;
 5. OG in het ARW 2016;
 6. OG in de UAV 2012, paragraaf 17, lid 5 etc.;
 7. OG in het bestek;
 8. variant versus alternatief;
 9. kostentechnische en juridische aspecten van OG i.c.m. voorgeschreven bouwstoffen, leveranciers etc.;
 10. OG in koop-/aannemingsovereenkomsten;
 11. OG in de UAVgc-2005;
 12. OG in de AVA 2023 zowel B2B als de B2C;
 13. tips en trucs.

 

Duur

Deze dagdeelcursus duurt een halve lesdag (dit is 1 dagdeel oftewel 2 lesblokken van 100 minuten). Een halve lesdag duurt van 13.30 tot 17.00 uur met de nodige koffie- en theepauze. Tussen 12.45 en 13.30 uur zal een lunch worden verzorgd.

 

Plaats en data

De dagdeelcursus wordt gehouden bij Aspectibus te Apeldoorn op:

 

 1. donderdag 22 februari 2024 (week 8);
 2. donderdag 30 mei 2024 (week 22);
 3. donderdag 24 oktober 2024 (43).

 

Cursuskosten

De kosten voor deze dagdeelcursus zijn € 275,-- (prijsstelling 2024) per cursist, excl. BTW. Dit is inclusief koffie/thee, lunch, digitale syllabus, overig studiemateriaal. Op de dagdeelcursus zijn de "Algemene Voorwaarden Aspectibus" van toepassing.unsplash