Aspectibus

Dagcursus (ochtend en middag)


‘UAVgc-2005, Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen 2005’


Aanmelden | Aanvullende info | Route

Al meer dan 20 jaar bouwbreed erkend als dé Nederlandse cursus over het doorgronden van UAV-gc.


Inleiding

De Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen zijn mede onder de druk van ontwikkelingen als een terugtredende (afslankende) overheid en de wens van sommige opdrachtgevers om ontwerp, uitvoering en onderhoud integraal bij 1 marktpartij neer te leggen opgesteld. In de B&U-sector worden ze gebruikt naast de klassieke gecoördineerde UAV 2012 contracten, veelal gebaseerd op een STABU of RAW bestek. Om u wegwijs te maken met de UAVgc-2005 en zijn opvolger, wordt deze ééndaagse cursus georganiseerd. Tijdens deze dag raakt u volledig vertrouwd met de UAVgc, de bijbehorende Model Basis Overeenkomst en de diverse Annexen.


Het onderwerp zal door docent ing. H.H.M. (Henny) Miltenburg, eventueel met de aan Aspectibus verbonden gastdocenten, helder worden behandeld.


Leerdoel

Na het bijwonen van de dagcursus wordt de cursist geacht:

 1. inhoudelijk geïntroduceerd te zijn in de UAVgc-2005;
 2. de verschillen kunnen duiden tussen UAVgc-2005 en de UAV 2012;
 3. inhoudelijk geïntroduceerd te zijn in de bijbehorende Model Basisovereenkomst;
 4. in staat te zijn specifiek de invoering van de UAVgc-2005 binnen zijn/haar organisatie snel en effectief te laten verlopen;
 5. inhoudelijk geïntroduceerd te zijn in het opstellen vraagspecificaties;
 6. enigszins geïntroduceerd te zijn in de wet- en regelgeving in de bouw en de relevantie daarvan met de UAVgc-2005;
 7. in- en externe communicatie te kunnen voeren over de UAVgc-2005;
 8. door anderen opgestelde geïntegreerde contracten van waar uit wordt verwezen naar de UAVgc-2005 te kunnen hanteren;
 9. enigszins geïntroduceerd te zijn in de aanbestedingstechnische kant van geïntegreerde contracten;
 10. kennis te hebben vergaard omtrent zijn/haar eigen specifiek te stellen leerdoel;
 11. inhoudelijk op de hoogte te zijn van de geopperde wijzing.


Programma/inhoud

 1. inleiding (verschillende bouwmodellen met daarbij behorende verantwoordelijkheden, totstandkoming UAVgc, voordelen D&C contract, toepassingsgebied, glijdende schaal);
 2. terminologie;
 3. Model basisovereenkomst en Vraagspecificatie;
 4. voornaamste verplichtingen van de Opdrachtgever en Opdrachtnemer;
 5. contractdocumenten, tegenstrijdigheden, rangorderegeling;
 6. kwaliteitsborging, toetsing en acceptatie;
 7. vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen;
 8. bodemaspecten, bodemverontreiniging, gevonden voorwerpen;
 9. wijzigingen in het Werk;
 10. aansprakelijkheid opdrachtnemer voor de oplevering;
 11. oplevering;
 12. aansprakelijkheid opdrachtnemer na de oplevering;
 13. meerjarig onderhoud;
 14. betaling;
 15. behandeling geopperde wijzigingen;
 16. tips en trucs.


Duur

De dagcursus duurt één lesdag (dit zijn twee dagdelen oftewel vier lesblokken van 100 minuten). Een lesdag duurt van 9.15 tot 17.00 uur met de nodige koffie- en theepauzes. Tussen 12.45 en 13.30 uur zal een lunch worden verzorgd.


Plaats en data

De cursus wordt gehouden bij Aspectibus te Apeldoorn. De lesdata zijn:

 1. donderdag 11 januari 2024 (week 2);
 2. donderdag 11 april 2024 (week 15);
 3. donderdag 12 september 2024 (week 37).


Cursuskosten

De kosten voor deze dagcursus zijn € 545,-- (prijsstelling 2024) per cursist, excl. BTW. Dit is inclusief koffie/thee, lunch, digitale syllabus, overig studiemateriaal. Op de cursus zijn de "Algemene Voorwaarden Aspectibus" van toepassing.

unsplash