Aspectibus

Ochtend, middag en avond)


‘Bedrijfsgericht’

Aanmelden | Aanvullende info | Route


Inleiding

Alle geplande cursussen zijn in beginsel ook compleet af te stemmen op de wensen van uw organisatie. De vraag naar bedrijfsgerichte cursussen is groeiende. Het voordeel voor uw bedrijf is dat de cursus geheel naar uw wens afgestemd kan worden. Dit zowel in tijd, locatie maar ook in inhoud. Kortom: maatwerk. Uiteraard worden er vooraf duidelijke afspraken gemaakt over de inhoud van de bedrijfsgerichte cursus. Voordeel voor u is dat direct op de essentiële onderdelen ingegaan kan worden, bijvoorbeeld alleen een "bouwkundige" of "juridische" cursus of alleen een "werktuigbouwkundig en/of elektrotechnisch georiënteerde" cursus. Ook kan worden afgestemd op het kennisniveau van de cursisten.


Leerdoel

Na het bijwonen van de bedrijfsgerichte cursus wordt de cursist geacht:

  1. in overleg met u te bepalen.


Programma/inhoud

  1. in overleg met u te bepalen.


Docenten

De docent(en) die aan een bedrijfsgerichte cursus verbonden zijn, hebben een brede kennis van hun specifieke vakgebied. Dagelijks worden zij geconfronteerd met het in de cursus behandelde. De basisdocent is H.H.M. (Henny) Miltenburg , bestekdeskundige.


Duur

Een bedrijfsgerichte cursus kan één of meerdere lesdagen. Een lesdag is verdeeld in drie dagdelen bestaande uit twee lesblokken elk van 90 minuten en duurt van 09.45 tot 12.55 uur (ochtend), van 13.40 tot 16.50 uur (middag) en van 17.35 tot 20.45 uur (avond) met de nodige koffie- en theepauzes. Tussen 12.55 en 13.40 uur is de lunch en tussen 16.50 en 17.35 is het diner gepland.


Plaats en data

Een bedrijfsgerichte cursus wordt gehouden bij u of, indien gewenst, bij Aspectibus te Apeldoorn.

De lesdata zijn:

  1. in overlegmet u te bepalen.


Cursuskosten

De kosten voor een bedrijfsgerichte cursus zijn vanaf € 1.570,-- (prijsstelling 2024) per dagdeel, excl. BTW. Hier zijn de audiovisuele apparatuur in de vorm van een netbook/laptop en beamer, reiskosten, cursusmateriaal en de uitgebreide voorbereiding bij inbegrepen. Op een bedrijfsgerichte cursus zijn de "Algemene Voorwaarden Aspectibus" van toepassing.


Niet inbegrepen zijn

  1. de kosten voor de eventuele extra inzet van een gastdocent.


Door u te verzorgen

  1. koffie, thee, water, lunch/diner (ook voor de docent(en));
  2. de benodigde cursusruimte voorzien van elektra en een projectiescherm (wand) en als extra eventueel een flip-over;
  3. een ordentelijke, gratis parkeerplaats in de nabijheid van de cursusruimte.


Offerte

Een overeenkomst voor een bedrijfsgerichte cursus komt tot stand op basis van een geheel kosteloos en vrijblijvend offerte traject.


unsplash