Aspectibus


Conflictbemiddeling of mediation

”Waar er twee kijven, hebben er twee schuld (geldt ook bij drie of meer!)” 


Inleiding

Aspectibus kan als confictbemiddelaar of als mediator optreden om twee of meer personen, partijen of groepen die een geschil met elkaar hebben over de uitleg van een bouwcontract in gesprek brengen teneinde onderling tot een oplossing te komen. Confictbemiddeling en mediation is vooral nuttig als de communicatie verstoord is, als rechtstreekse onderhandeling tussen de partijen belemmerd wordt door een wederzijds gebrek aan vertrouwen, of als er sprake is van een escalatie. Conflictbemiddeling en mediation kan zelfs werken als een van de partijen zo kwaad of beledigd is, dat hij/zij weigert nog langer met de andere partij(en) te praten.


Doel

Het doel van conflictbemiddeling of mediation is helaas niet een oplossing waar alle partijen 100% enthousiast over zijn. Dat zou wel mooi zijn, maar dat gebeurt zelden. Het doel van conflictbemiddeling of mediation is slechts een oplossing tot stand te laten komen waarin partijen zich kunnen vinden en die in hun belangen op aanvaardbare wijze tegemoet komt. De bemiddelaar of mediator laat partijen aldus de gang maken van standpunten naar belangen en ondersteunt hen in de verbetering van hun communicatie zodat men verder kan. Het doel van conflictbemiddeling of mediation is ook het gegeven dat na de afhandeling van het geschil partijen een goede relatie willen of moeten onderhouden met elkaar ten gevolge van de invulling van de contractsbepalingen over zaken als de verdere afbouw, onderhoud en garantie alsmede het streven in de bouw naar een duurzame relatie tussen partijen (ketensamenwerking).


Werkwijze

Conflictbemiddeling of mediation bestaat uit een aantal gesprekken tussen de partijen, onder leiding van de conflictbemiddelaar of mediator. In het 1 e gezamenlijke gesprek worden ondermeer het geschil, de wijze van beslechting, de spelregels, de kosten en het procedureverloop uiteengezet. Dit alles wordt vastgelegd in een overeenkomst die partijen moeten ondertekenen. Daarna volgen separate tussengesprekken tussen één van de partijen en de conflictbemiddelaar of mediator. Hoeveel gesprekken er nodig zijn is afhankelijk van de specifieke situatie. Vervolgens komt er een eindgesprek waarin de door partijen zelf bedachte oplossing (mediation) of geopperde oplossing (conflictbemiddeling) wordt besproken welke uiteindelijk in een vaststellingsovereenkomst worden vastgelegd.


Afsluiting

Na afloop van de conflictbehandeling of mediation het kan het geschil en de oplossing ten behoeve van didactische doeleinden in geanonimiseerde vorm voor publicatie aangewend worden.


Programma/inhoud

De volgende twee soorten zijn te onderscheiden:

  1. De bemiddelaar is actief op inhoudsniveau die bij de partijen onderzoekt waar de belangen liggen, waar ze botsen en waar de pijn zit, om vervolgens zelf met een inhoudelijk oplossingsvoorstel te komen waartegen partijen ja of nee kunnen zeggen. De bemiddelaar heeft aldus een groot deel van inhoudelijke regie in handen;
  2. De mediator blijft bewust inhoudelijk op afstand ("lijdelijk") en laat daarmee de conflictpartijen hun geschil zèlf oplossen. De mediator heeft slechts de procesregie in handen.


Conflictbemiddelaar of mediator


Duur

De duur van conflictbemiddeling of mediation is er op gericht om snel (dus goedkoop) tot een oplossing te komen. Hoe eerder het geschil de wereld uit is, hoe beter. Dan kunnen de partijen immers weer verder.


Kosten

Voor conflictbemiddeling of mediation vraagt Aspectibus een vergoeding van € 131,-- per uur (prijsstelling 2024), excl. BTW. Hier zijn alle kosten bij inbegrepen. Op conflictbemiddeling of mediation zijn de "Algemene Voorwaarden Aspectibus" van toepassing.


Niet inbegrepen zijn

  • de kosten voor de eventuele extra inzet van deskundigen.


Door partijen te verzorgen

  • koffie, thee, water, lunch ten tijde van de gesprekken;
  • de benodigde ruimte voorzien van elektra en een projectiescherm (wand) en als extra     eventueel een flip-over;
  • een ordentelijke, gratis parkeerplaats in de nabijheid van deze ruimte.


Offerte

Een overeenkomst voor confictbehandeling of mediation komt tot stand op basis van een geheel kosteloos en vrijblijvend offerte traject.


unsplash