Aspectibus

Dagcursus (ochtend en middag)


‘Ruimte-, element- en bouwdeelbestekken in de B&U-sector’

Als nieuwe cursus bouwbreed erkend als dé Nederlandse cursus over het hoe en waarom van Ruimte-, element- en bouwdeelbestekken in de B&U-sector

{Gebouwtype-ruimte-elementcluster-element-elementvariant-bouwdeel-component-activiteit-middel-techniek-klein materieel} locatie

Aanmelden | Aanvullende info | Route


Inleiding

Vanuit de markt komen steeds vaker vragen over het koppelen van de Technische Specificaties, zoals de werkbeschrijving bij een STABU-bestek, aan het 3d-model. In het verlengde hiervan is ook een koppeling met de calculatie een logisch vervolg. Immers, de STABU-bestekssystematiek is in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw ontwikkeld om bestek en begroting beter op elkaar af te stemmen. In de ideale wereld van het hedenis er dus in iedere projectstadium een onderlinge koppeling gewenst van de specificatie (informatie) met de geometrie (3d model) en de calculatie. Een klassiek werksoorten (techniek) gericht bestek, zoals STABU in basis, is dan verre van handig daar de modelleur niet in technieken denkt maar in objecten waarvan echter niet alles wordt meegenomen in het 3-d model, denk aan tapijtlijm bij vloerbedekking, als hij of zij dat al modelleert als vloerafwerking in een bepaalde ruimte.


Het onderwerp zal door docent ing. H.H.M. (Henny) Miltenburg helder worden behandeld.


Leerdoel

Na het bijwonen van de dagcursus wordt de cursist geacht:

 1. inhoudelijk geïntroduceerd te zijn in wat specificeren is;
 2. op de hoogte te zijn van hoe modelleurs en calculatoren werken;
 3. inhoudelijk geïntroduceerd te zijn hoe thans bestekken worden geschreven;
 4. Kennis en kunde te hebben vergaard over die andere manier van specificeren;
 5. in staat te zijn specifiek de koppeling van de specificatie met het 3d-model en de calculatie binnen zijn/haar organisatie snel en effectief te laten verlopen;
 6. inhoudelijk geïntroduceerd te zijn in het opstellen van allerhande specificaties;
 7. kennis te hebben vergaard omtrent zijn/haar eigen specifiek te stellen leerdoel;
 8. inhoudelijk op de hoogte te zijn van de geopperde wijzing.


Programma/inhoud

 1. wat en waarom is specificeren van belang;
 2. samenwerkingsvormen, contractvormen, algemene voorwaarden;
 3. het bouwproces, projectstadia;
 4. juridische specificaties en technische specificaties;
 5. aanbestedingsplichtig of niet;
 6. kernbedingen;
 7. functioneel en prestatie specificaties;
 8. SMART en MoSCoW;
 9. verifieren en valideren;
 10. Sfb, Nl/Sfb, STAGG, Elementenmethode, code monumentenwachters;
 11. Element(variant) versus bouwdeel(component);
 12. Q&Q, SR(O) deel D, bouwdelen bestekken uit de jaren 80 van de vorige eeuw;
 13. LOD, LOG, LOI en LOC;
 14. Systems Engineering;
 15. haalbaarheidsraming, raming en begroting;
 16. wat is een bestek, besteksdelen, bestekboek, techniek, bestekpost, materiaal, arbeid, klein materieel, onderaannemer;
 17. technische specificaties in relatie tot STABU, de werkbeschrijving, de standaard technische bepalingen uit de STABU standaard en de aanvullende technische bepalingen in het bestekboek;
 18. gebouwtypen, ruimten, elementclusters, elementen, elementvarianten, bouwdelen, bouwdeelcomponenten, technieken, activiteiten, middelen;
 19. relatie bestek met de begroting;
 20. relatie specificatie met het model;
 21. relatie specificatie, geometrie en calculatie;
 22. andere manier van specificeren op TO niveau in verband met de LOG van het 3d-model;
 23. systemen specificeren;
 24. voorbeeld elementenbestek wat koppelbaar is met het 3-d model;
 25. tips en trucs.


Duur

De dagcursus duurt één lesdag (dit zijn twee dagdelen oftewel vier lesblokken van 100 minuten). Een lesdag duurt van 9.15 tot 17.00 uur met de nodige koffie- en theepauzes. Tussen 12.45 en 13.30 uur zal een lunch worden verzorgd.


Plaats en data

De cursus wordt gehouden bij Aspectibus te Apeldoorn. De lesdata zijn: afhankelijk van het animo worden in overleg de data geprikt.


Cursuskosten

De kosten voor deze dagcursus zijn € 545,-- (prijsstelling 2024) per cursist, excl. BTW. Dit is inclusief koffie/thee, lunch, digitale syllabus, overig studiemateriaal. Op de cursus zijn de "Algemene Voorwaarden Aspectibus" van toepassing.

unsplash