Aspectibus


Welkom bij Aspectibus


Hoe het begon

Aspectibus presenteerde voor het eerst op dinsdag 22 juli 2014, "officieel" haar cursussen en dienstverleningen. Henny Miltenburg, eigenaar van Aspectibus: “Ik heb ruim 15 jaar als hoofd opleidingen (en als hoofddocent) bij de toenmalige Stichting STABU, thans 1 van de standaarden bij Ketenstandaard, veel kennis en ervaring opgedaan. Sinds mijn vertrek bij STABU doe ik vanuit mijn eigen bedrijf Aspectibus dit in de breedste zin van het woord, de kennis en kunde van het specificeren in de B&U-sector overbrengen.


Het heden

Inmiddels zijn er een kleine 20 reguliere cussen gegeven door Aspectibus zelf, daarbij eventueel ondersteund door een groot aantal (gast)docenten. Daarnaast biedt Aspectibus een tal van aanverwante dienstverleningen. Niet enkel de populaire dagcursussen “STABU-besteksystematiek” en "STABU-bestekken lezen” en de breedgedragen "Opleiding Bestekschrijver”, maar ook geheel nieuwe cursussen zijnde de dagcursus “Ruimte-, element,- en bouwdeelbestekken in de B&U-sector", "Restauratiebestekken in de B&U-sector" en "Specificeren in de B&U-sector" maken onderdeel uit van het cursusprogramma.


Aanvang cursusseizoen

Ieder cursusseizoen vangt traditiegetrouw aan met de meerdaagse door RVB erkende cursus "Opleiding "Directievoering UAV 2012/STABU-bestek". Deze opleiding is opgezet in nauwe samenwerking met het voormalige Rijksgebouwendienst (Rgd), het huidige Rijks Vastgoedbedrijf (RVB) en voldoet aan de geschikheidseisen zoals RVB die stelt in een aanbestedingsleidraad aangaande “Directievoering en Toezicht”.


Bedrijfsgericht

Alle geplande ingeroosterde reguliere cursussen zijn in beginsel ook compleet af te stemmen op de wensen van uw organisatie in de vorm van een bedrijfsgerichte (incompany) cursus. Het voordeel voor uw bedrijf is dat de cursus geheel naar uw wens afgestemd kan worden. Dit zowel in tijd, locatie maar ook in inhoud. Kortom: maatwerk. Uiteraard worden er vooraf duidelijke afspraken gemaakt over de inhoud van de bedrijfsgerichte cursus. Voordeel voor u is dat direct op de essentiële onderdelen ingegaan kan worden, bijvoorbeeld alleen een "bouwkundige" of "juridische" cursus of alleen een "werktuigbouwkundig en/of elektrotechnisch georiënteerde" cursus. Ook kan het nog specifieker worden afgestemd op het kennisniveau en leerdoel van de cursisten.


Teams

Door toedoen van het coronavirus biedt Aspectibus al enige tijd haar onderwijsactiviteiten en diensverleningen in aangepaste vorm ook (deels) online aan via Ms Teams. Praktisch gezien betekent dit dat bij de online- of hybride variant van een klassieke reguliere cursus de lesdagen, het aantal lesdagen, het programma en de leerdoelen in samenspraak met de cursist of diens werkgever wordt vastgesteld. Feitelijk wordt zo van een “confectie” cursus een maatwerkvariant, voor een maatwerk tarief, aangeboden. Uitgangspunt voor een dergelijke cursus is dat de te kiezen lesdagen dinsdag, woensdag en donderdag zijn en de tijdstippen liggen tussen 8:30-12:30 uur maximaal. De opgedane ervaringen hiermee zijn zeerpositief te noemen zo blijkt. Naast de besparing op reistijd en file leed, kan men effectief kennis opdoen vanuit de vertrouwde thuis- of werkomgeving, met directe persoonlijke aandacht in, vaak meerdere, korte en krachtige ochtendlessen.


Cursussen

Dagcursussen


Dagdeelcursussen


Meerdaagse cursussen


Opleidingen


Leergangen


Incompany


Bijeenkomsten


Dienstverleningen

  1. Check: controle van bestekboeken, inkoopvoorwaarden en dergelijke;
  2. Support: een help- en servicedesk aangaande STABU bestekken, specificeren en bouwcontracten;
  3. Referentieteksten: het maken van STABU  bureau- of moederbestekken;
  4. Geschilbeslechting: conflictbemiddeling of mediation bij geschillen over de uitleg van STABU bestekken en bouwcontracten;
  5. Onderwijs: les- of examenmateriaal voor het reguliere onderwijs, van het vmbo tot het WO, alsmede andere vormen van onderwijs en studie-, scriptie- of afstudeerbegeleiding voor studenten, gastdocent bij de invulling van lesblokken en gastspreker bij kennisbijeenkomsten;
  6. Advies: advieswerk op het gebied en de inhoud van STABU-bestekken, specificeren en bouwcontracten aan diverse partijen in de bouw;
  7. Intermediair: bemiddeling tussen partijen om vraag en aanbod bij elkaar te brengen op het gebied van bestekken.
unsplash