Aspectibus


Les- of examenmateriaal

****”De kennis zal je niet komen aanwaaien”****


Inleiding

Bij Aspectibus bestaat de mogelijkheid om les- of examenmateriaal, gebaseerd op de STABU-besteksystematiek, te laten opstellen, beheren en onderhouden. Hierbij kan het gaan om voorbeeld bestekteksten of lesmateriaal over bouwcontracten in het algemeen en bestekken in het bijzonder.

Doelgroep

Het les- of examenmateriaal is bestemd voor:

  • VMBO-techniek;
  • MBO-opleidingen bouw en techniek (niveau 1 t/m 4);
  • HBO-opleidingen bouw en techniek (niveau 5);
  • Post-HBO opleidingen (niveau 5+);
  • WO-opleidingen techniek en architectuur (niveau 6);
  • Praktijkopleidingen, opleidingsinstituten etc.


Doel

Na het opstellen, beheren en onderhoud van het les- of examenmateriaal wordt de aanvrager geacht:

  • op de praktijk afgestemde, actuele, didactisch verantwoorde en op de studenten aangepaste, les- of examenmateriaal te hebben verkregen.


Werkwijze

Na acceptatie van de offerte dient u (mocht dit nog niet gedaan zijn ten behoeve van de offerte) het (indien aanwezig) huidige les- of examenmateriaal allereerst te e-mailen naar hmiltenburg@aspectibus. Het geheel zal in de dagen voorafgaand aan de zogenaamde doorneem-ochtend van commentaar worden voorzien. Op de doorneem-ochtend worden deze bevindingen en uw wensen inhoudelijk doorgenomen. Daarna zal het les- of examenmateriaal opgesteld en in conceptvorm ter becommentariëring per e-mail worden verzonden naar de aanvrager. Ter afronding zal het commentaar, na eventuele telefonische afstemming, worden verwerkt. Het les- of examenmateriaal zal vervolgens op of voor de overeengekomen leverdatum in digitale vorm worden verstrekt. Soortgelijke procedure zal ook gelden voor het beheren en onderhouden van het les- of examenmateriaal.


Afsluiting

Bij levering wordt een digitaal exemplaar van het les- of examenmateriaal, per e-mail aan de aanvrager ter beschikking gesteld.


Programma/inhoud

De volgende twee soorten werkzaamheden zijn te onderscheiden:

  1. het opstellen van het les- of examenmateriaal;
  2. het beheren en onderhouden van het les- of examenmateriaal.


Opsteller


Duur

De duur van het opstellen van het opstellen van het les- of examenmateriaal is afhankelijk van de complexiteit ervan. De duur van het beheren en onderhouden vragen over het algemeen een veel geringere inspanning.


Plaats en data

Het doornemen van de bevindingen en uw wensen vindt plaats bij Aspectibus te Apeldoorn of, indien gewenst, bij u. De datum van de doorneem-ochtend is in overleg met u te bepalen.


Kosten

Voor het opstellen van het les- of examenmateriaal alsmede voor het structureel beheren en onderhouden in verband met updates en actualisering vraagt Aspectibus een vergoeding van € 131,-- per uur (prijsstelling 2024), excl. BTW. Hier zijn alle kosten bij inbegrepen. Op het opstellen, beheren en onderhouden van les- of examenmateriaal zijn de "Algemene Voorwaarden Aspectibus" van toepassing.


Offerte

Een overeenkomst voor het opstellen en beheren en onderhouden van les- of examenmateriaal komt tot stand op basis van een geheel kosteloos en vrijblijvend offerte traject.


unsplash