Aspectibus

Vijfdaagse opleiding (middag en avond)


‘Directievoering B&U-sector (UAV 2012/STABU-bestek)'

Al meer dan 15 jaar bouwbreed (ook door RVB) erkend als dé Nederlandse opleiding over met name de juridische component (UAV 2012) van het toezicht houden (directie voering) bij een project welke contractueel is gebaseerd op een STABU-bestek.

Aanmelden | Aanvullende info | Route


Inleiding

Directievoering is het namens de opdrachtgever begeleiden van en toezien op de uitvoering van het werk conform de contractstukken. Ze vertegenwoordigt de opdrachtgever in een groot aantal zaken die de uitvoering van het (ver)bouwproject betreffen. Toezicht op ondermeer het gebied van architectuur/bouwkunde, interieur, bouwfysica en akoestiek, landschapsarchitectuur, constructies en installaties.  Tevens verzorgt de directie het opnemen van het werk zoals bij de voltooiing van het werk met de bijbehorende oplevering. Om deze taken op basis van een STABU-bestek goed uit te kunnen oefenen is een gedegen specifieke kennis van o.a. de UAV 2012, het STABU bestekboek, standaard technische bepalingen zoals opgenomen in de STABU-standaard en wet- en regelgeving aangaande aanbesteden en bouwen meer dan noodzakelijk.

 

Het onderwerp zal door docent ing. H.H.M. (Henny) Miltenburg, eventueel met de aan Aspectibus verbonden gastdocenten, helder worden behandeld.

 

Leerdoel

Na het volgen van de opleiding wordt de cursist geacht:

  1. te kunnen werken overeenkomstig alle thema’s en taken, zowel de “noodzakelijke taken” en ‘niet-noodzakelijke taken’ of ‘keuzetaken’ en multitaken uit “Fase 09 Uitvoering – Directievoering” conform de “Standaardtaakbeschrijving behorende bij de DNR;
  2. de kerntaken kunnen uitoefenen van het beroep “Bouwkundig toezicht” als opgenomen in de “BEROEPSCOMPETENTIEPROFIELEN ARCHITECTENBRANCHE”.


Programma/inhoud

Tijdens de opleiding worden vrijwel alle relevante onderwerpen die tijdens het directievoeren aan de orde komen behandeld. Tijdens de eerste les wordt het inhoudelijke programma uitgereikt.


Duur

De opleiding duurt (inclusief examen) 5 lesdagen. Een lesdag is verdeeld in vier lesblokken van 100 minuten en duurt van 13.30 tot 21.30 uur met de nodige koffie- en theepauzes. Tussen 17.00 en 18.00 uur zal een diner worden verzorgd.


Plaats en data

 De opleiding wordt gehouden bij Aspectibus te Apeldoorn. De lesdata zijn:

  1. les 1: dinsdag 10 september 2024 (week 37);
  2. les 2: dinsdag 24 september 2024 (week 39);
  3. les 3: dinsdag 8 oktober 2024 (week 41);
  4. les 4: dinsdag 22 oktober 2024 (week 43);
  5. les 5/examen: dinsdag 5 november 2024 (week 45);
  6. dinsdag 19 november 2024 (week 47) herexamen van ? uur tot ? uur.


Cursuskosten

De kosten voor deze opleiding zijn € 1.855,-- per cursist (prijsstelling 2024), excl. BTW. Dit is inclusief koffie/thee, diners, digitale syllabus, overig studiemateriaal zoals de STABU-Standaard 2019 (met daarin opgenomen de UAV 2012), individuele telefonische en elektronische (e-mail) begeleiding en (her)examengelden. Op de opleiding zijn de "Algemene Voorwaarden Aspectibus" van toepassing.

unsplash